Uw zorgverzekering

Verhuist u naar het land waar u bent geboren? Dan veranderen uw ziektekosten. Uw ziektekosten worden misschien vergoed door Nederland als u buiten Nederland woont.

Krijgt u in het buitenland geen ziektekosten vergoed? Dan moet u zelf een zorgverzekering afsluiten in het land waar u woont. U krijgt van ons daarvoor een tegemoetkoming.

U krijgt ziektekosten door Nederland vergoed als:

  • u een remigratie-uitkering krijgt, en
  • een andere uitkering uit Nederland krijgt zoals een uitkering volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Algemene nabestaandenwet (Anw) of een AOW, en
  • in een land woont van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of in een verdragsland, en
  • niet werkt in dat land en u daar geen pensioen ontvangt. U bent niet verzekerd tegen ziektekosten in dat land

Bijdrage Zorgverzekeringswet

Het CAK bekijkt of u na remigratie verzekerd blijft voor de Nederlandse Zorgverzekeringwet (Zvw). Wij houden dan de bijdrage voor de Zvw in op uw remigratie-uitkering.

Zorgtoeslag

U krijgt misschien een zorgtoeslag. De Dienst Toeslagen betaalt deze toeslag aan u uit. Kijk voor meer informatie op de website van de Dienst Toeslagen.

Krijgt u in het land waar u woont geen ziektekosten vergoed door Nederland? Dan krijgt u van ons een tegemoetkoming en kunt u in uw nieuwe land een zorgverzekering afsluiten. U krijgt dit bedrag samen met uw remigratie-uitkering. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van het land waar u gaat wonen.