Uw nationaliteit wijzigen

Als u verhuist naar het land waar u geboren bent, mag u de Nederlandse nationaliteit niet houden. Vraag de nationaliteit aan van het land waar u gaat wonen.

Heeft u een dubbele nationaliteit? Dan krijgt u alleen een remigratie-uitkering als u afstand doet van uw Nederlandse nationaliteit. Dit regelt u bij uw gemeente in Nederland.

Dit kan ook gevolgen hebben voor uw kinderen onder de 16 jaar. Informeer hierover bij uw gemeente.

Op tijd uw nieuwe nationaliteit aanvragen

Vraag uw nieuwe nationaliteit op tijd aan. Dat doet u in het land waar u gaat wonen. Duurt dit langer dan 6 maanden? Dan stopt de remigratie-uitkering. U heeft dan nog 6 maanden de tijd om alsnog uw nieuwe nationaliteit aan te vragen. Dan kunt u weer een remigratie-uitkering krijgen. 

Geef uw nieuwe nationaliteit zo snel mogelijk aan ons door. 

Soms kunt u pas een nationaliteit aanvragen als u een paar jaar in een land woont. Is dit bij u het geval? Laat het ons dan weten.

Soms heeft u een toelatingsbewijs nodig

Gaat u in een land wonen waarvan u de nationaliteit niet heeft? Dan heeft u een officiële verklaring nodig voor uw aanvraag om een remigratie-uitkering. Dit is een toelatingsbewijs. Daarin moet staan dat u en uw gezinsleden minstens 1 jaar in dat land mogen wonen.