Controle buiten Nederland

In Nederland ontvangen wij van gemeenten wijzigingen over belangrijke gebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk, scheiding en overlijden. Als u buiten Nederland woont, krijgen we deze wijzigingen niet. Geef wijzigingen daarom zelf aan ons door.

Levensbewijs

Woont u (tijdelijk) buiten Nederland? Dan ontvangt u mogelijk elk jaar een formulier levensbewijs. Dit hangt af van uw woonland. Zorg ervoor dat dit formulier is ingevuld en ondertekend door een bevoegde autoriteit. Dit is bijvoorbeeld de gemeente of een notaris.

Woonsituatie

Woont u alleen? Dan ontvangt u eens in de 3 jaar een formulier met vragen over uw woonsituatie. Uw AOW of remigratie-uitkering of uw recht op een nabestaandenuitkering Anw kan namelijk veranderen als u met iemand anders woont.

Woont u met iemand anders op één adres? Geef dit dan meteen aan ons door. Dan passen wij uw maandbedrag aan. Wacht niet op het formulier: u bent verplicht om een wijziging in uw situatie binnen 6 weken aan ons door te geven.