Veranderingen in uw gezin

Verandert er iets in uw gezin? Dan kan dit gevolgen hebben voor de kinderbijslag.

De ouder bij wie het kind woont krijgt de kinderbijslag.

Woont uw kind om beurten bij u en uw ex-partner? Dan heeft u misschien co-ouderschap. U heeft co-ouderschap als:

  • u samen uw kind opvoedt en verzorgt
  • uw kind om beurten, ongeveer even vaak, bij u en de andere ouder verblijft
  • u samen de kosten voor uw kind betaalt, ieder betaalt ongeveer evenveel
  • deze afspraken in een overeenkomst staan die u allebei heeft ondertekend. Dit kan ook een uitspraak van de rechter zijn

Heeft u co-ouderschap? Spreek dan samen af hoe u de betaling van de kinderbijslag tussen u beiden wilt verdelen. Maakt u geen afspraak? Dan krijgt ieder de helft van de kinderbijslag.

Uit elkaar gaan heeft meestal ook gevolgen voor het kindgebonden budget van de Belastingdienst. Ook als u nu geen kindgebonden budget krijgt, kunt u dit misschien straks wel krijgen.

Krijgt uw partner geen kinderbijslag? Dan verandert er voor u niets. Krijgt uw partner ook kinderbijslag? Dan kunt u kiezen:

  • u krijgt de kinderbijslag voor alle kinderen
  • uw partner krijgt kinderbijslag voor alle kinderen
  • ieder houdt kinderbijslag voor de eigen kinderen

Ontvangt u kindgebonden budget? Dan betaalt de Belastingdienst het kindgebonden budget voor alle kinderen aan de ouder die de kinderbijslag krijgt.

Werkt uw partner buiten Nederland? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Soms kan uw partner ook gezinsbijslag uit het buitenland krijgen.

Heeft u kinderbijslag en krijgt u nog een kind? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt vanzelf een brief van ons waarin uw nieuwe bedrag staat.

Meld uw kind aan bij uw zorgverzekeraar. Doe dit binnen 4 maanden. Dan bent u er zeker van dat medische kosten worden vergoed.

Woont u buiten Nederland? Geef de geboorte dan wel aan ons door. Wij bekijken dan of u kinderbijslag kunt krijgen.

U hoeft een overlijden in Nederland niet aan ons door te geven. Wij krijgen dit door van de gemeente. Is de ouder buiten Nederland overleden? Geef het overlijden dan wel aan ons door.

Had de overleden ouder kinderbijslag? Dan kijken we of de andere ouder kinderbijslag kan krijgen. Is er geen andere ouder? En gaat het kind bijvoorbeeld bij familie wonen? Dan kijken we wie kinderbijslag kan krijgen.

Als uw kind niet meer thuis woont, kunt u kinderbijslag krijgen. Er gelden wel voorwaarden. Er wordt bijvoorbeeld gekeken hoeveel u uitgeeft aan het onderhoud van uw kind. 

Is uw kind vanwege een studie of door een ziekte of handicap uitwonend? Dan kunt u in sommige situaties dubbele kinderbijslag krijgen.

U hoeft een overlijden in Nederland niet aan ons door te geven. Wij krijgen dit door van de gemeente. Is uw kind buiten Nederland overleden? Geef dit dan aan ons door.

De kinderbijslag stopt in het kwartaal na overlijden. U ontvangt hierover een brief. Krijgt u voor meer kinderen kinderbijslag? Dan staat in de brief ook het nieuwe bedrag dat u krijgt.

Wijzigingen doorgeven

Verandert er iets in uw situatie? Geef dit binnen 4 weken aan ons door. Woont u buiten Nederland? Geef een wijziging dan binnen 6 weken aan ons door.