Veelgestelde vragen aanvragen kinderbijslag

Heeft u de geboorte van uw kind bij uw gemeente gemeld? Dan krijgt u binnen 4 weken vanzelf bericht van ons dat u kinderbijslag kunt aanvragen. 

Heeft u al kinderbijslag? En krijgt u nog een kind? Dan hoeft u niet aan te vragen. Meld de geboorte bij de gemeente. U krijgt daarna vanzelf meer kinderbijslag.  

Maar wat als u niet in Nederland woont? Of als u gescheiden bent? Kijk bij de veelgestelde vragen.

Heeft u de geboorte van uw kind bij de gemeente gemeld? Dan sturen wij binnen 4 weken een brief naar het adres waar het kind is ingeschreven. Heeft u na 4 weken geen brief? Vul dan een paar vragen in en lees wat u kunt doen.

Woont u in een land van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of een verdragsland? En werkt u in Nederland? Dan kunt u meestal kinderbijslag aanvragen. 

De ouder bij wie het kind woont krijgt de kinderbijslag. Kreeg u voor de scheiding onze post op uw naam? En woont uw kind na de scheiding bij u? Dan verandert er niks. Gaat het kind bij de andere ouder wonen? Dat wil zeggen 4 nachten per week of meer. Geef dat dan aan ons door.

U spreekt samen af wie de kinderbijslag ontvangt. Staat dat op papier en heeft u beiden ondertekend? Dan voeren we dat uit. Heeft u dat niet gedaan? Dan houden wij rekening met de uitspraak van de rechter. Is er niks geregeld? Dan krijgt ieder de helft van de kinderbijslag.

Ja, soms kan dat voor kinderen die 3 jaar of ouder zijn, maar nog geen 18 jaar. U kunt dubbele kinderbijslag aanvragen als uw kind intensieve zorg nodig heeft door een ziekte of handicap. U vraagt aan bij ons. Wij vragen het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) om advies. U ontvangt van het CIZ een formulier. Het CIZ zal bekijken of er intensieve zorg nodig is. Binnen 8 weken na uw aanvraag ontvangt u van ons bericht over de dubbele kinderbijslag.

Ja, soms kan dat. Bijvoorbeeld als een kind door ziekte of handicap in een instelling woont. Of als een kind niet thuis woont voor een bepaalde opleiding. Het hangt wel af van de opleiding. En hoeveel u uitgeeft aan het onderhoud van uw kind. Maar er zijn meer voorwaarden.