Kinderbijslag aanvragen als u buiten Nederland woont

Woont u in een land van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of in een verdragsland? En bent u verzekerd voor de kinderbijslag? Dan kunt u kinderbijslag aanvragen.

Aanvragen via Mijn SVB

Ga naar Mijn SVB. U kunt dan snel en makkelijk kinderbijslag aanvragen.

Kunt u niet via Mijn SVB aanvragen? Neem dan contact met ons op.