Betaling kinderbijslag

Betaaldag: 2 januari 2020

Op 2 januari stort uw bank de kinderbijslag over het 4e kwartaal 2019 op uw rekening. Hoe laat uw kinderbijslag op uw rekening staat hangt af van uw bank.

Woont u buiten Nederland? Dan hangt het af van het land en uw bank wanneer het geld op uw rekening staat. Dit duurt vaak langer.