Bedragen kinderbijslag

Wij betalen uw kinderbijslag na afloop van het kwartaal.

Bedrag per kind per kwartaal
Leeftijd kind Bedrag
 0 t/m 5 jaar € 221,49
 6 t/m 11 jaar € 268,95
12 t/m 17 jaar € 316,41

Als uw kind 6 of 12 jaar wordt, krijgt u meer kinderbijslag.