Uw kind gaat buiten Nederland wonen

Gaat uw kind buiten Nederland wonen? Dan kunt u meestal kinderbijslag krijgen. Dit hangt af van het land waar uw kind gaat wonen. Soms krijgt u dan niet het hele bedrag. Bij sommige landen wordt het bedrag aangepast aan het kostenniveau van het land.

Gaat u zelf buiten Nederland wonen of werken? Lees of u dan kinderbijslag kunt krijgen.