In welk land bent u verzekerd

Werkt u als Nederlandse zelfstandige in België of Duitsland? Of werkt u als Belgische of Duitse zelfstandige in Nederland? Dan kunt u te maken krijgen met de wetgeving van het andere land.

Kies uw situatie en lees meer.

U woont in Nederland en werkt als zelfstandige uitsluitend in België. Dan bent u in België sociaal verzekerd en krijgt u te maken met de wetgeving in België.

Wanneer bent u in België zelfstandige

In België moet beoordeeld worden of u volgens de Belgische regels zelfstandige bent. De beoordeling gebeurt door de sociale verzekeringsfondsen, de Nationale Hulpkas of de belastingadministratie.

Bij de beoordeling wordt gekeken:

  • of u een beroep uitoefent zonder dat u daarvoor gebonden bent aan een arbeidsovereenkomst of een statuut (bij ambtenaren), en
  • de manier waarop de Belgische belastingdienst uw inkomen belast

Welke sociale verzekeringen gelden voor u

Bent u volgens de Belgische regels zelfstandige? Dan kunt u sociaal verzekerd zijn in België. Welke uitkeringen, vergoedingen of pensioen u kunt krijgen hangt af van uw beroep. Er zijn bijvoorbeeld andere regels voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA), meewerkend echtgenoot, zelfstandige in hoofd- of bijberoep of een helper.

Moet u premies betalen

Als u in België sociaal verzekerd bent, moet u premies betalen. Deze premies heten in België sociale bijdragen. Deze bijdragen betaalt u aan het sociaal verzekeringsfonds van uw keuze.

U woont in Nederland en werkt als zelfstandige uitsluitend in Duitsland. U krijgt dan te maken met de wetgeving in Duitsland.

Wanneer bent u in Duitsland zelfstandige

U bent in Duitsland zelfstandige als u uw werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid uitvoert. Uw werkzaamheden zijn voor eigen rekening om in uw onderhoud te voorzien. Belangrijk is dat u er op uit bent winst te maken. U bent niet vanzelf opgenomen in de verplichte Duitse sociale zekerheid. U bent bijvoorbeeld wel als zelfstandige in Duitsland sociaal verzekerd als u werkt als kunstenaar of landbouwer.

Welke sociale verzekeringen gelden voor u

Bent u als zelfstandige sociaal verzekerd in Duitsland? Dan bouwt u Altersrente op. Ook bent u verzekerd voor de Hinterbliebenenrente en voor een uitkering volgens de Erwerbsminderungsrente als u 78 weken ziek bent.

Moet u premies betalen

Als u in Duitsland sociaal verzekerd bent, moet u premies betalen. U betaalt de premies aan de Deutsche Rentenversicherung (DRV). Meldt u zich daarvoor aan bij de DRV. Kunt u zich niet aanmelden bij de DRV? Dan verwijst de DRV u door naar de juiste organisatie.

U woont in België of Duitsland en u werkt als zelfstandige uitsluitend in Nederland. Dan bent u in Nederland sociaal verzekerd en krijgt u te maken met de wetgeving in Nederland.

Wanneer bent u in Nederland zelfstandige

U bent in Nederland zelfstandige als u uw werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid uitvoert. Uw werkzaamheden zijn voor eigen rekening om in uw onderhoud te voorzien. Belangrijk is dat u er op uit bent winst te maken.

Welke sociale verzekeringen gelden voor u

U bent verplicht verzekerd voor de:

  • Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • Algemene nabestaandenwet (Anw)
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeringswet (Zvw) als u in Nederland een zorgverzekering heeft afgesloten

Moet u premies betalen

Als u in Nederland sociaal verzekerd bent, moet u premies betalen. Deze premies betaalt u aan de Belastingdienst in Nederland.

Vraag een burgerservicenummer aan

Als u in Nederland belasting moet betalen, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig. U moet zich daarvoor inschrijven bij de Basisregistratie Personen (BRP). 

Meer informatie

Wilt u zeker weten in welk land u sociaal verzekerd bent? Lees dan onze brochure Welke wetgeving.