Welke wijzigingen doorgeven als u in Nederland woont

Geef de volgende wijzigingen binnen 4 weken door:

  1. Geef uw wijziging binnen 4 weken door

Wijzigingen die wij ontvangen van uw gemeente

Uw gemeente stuurt de volgende wijzigingen automatisch naar ons. Deze hoeft u dus niet door te geven. Geef de wijziging wel op tijd door bij uw gemeente.

  • Verhuizing van u en uw eventuele partner binnen Nederland
  • Huwelijk dat in Nederland is gesloten
  • Geregistreerd partnerschap
  • Scheiding
  • Andere nationaliteit
  • Overlijden