Bezwaar en beroep

Vaak komen we er samen wel uit

Bent u het niet eens met onze beslissing? Bel ons dan. Samen bekijken we of we het probleem kunnen oplossen. Komen we er niet uit of bent u ontevreden over de oplossing? Dan kunt u binnen 6 weken online bezwaar maken. Dit kan ook per brief.

Wilt u online bezwaar maken? Dat kan via Mijn SVB. U kunt ook documenten uploaden als dit nodig is. Log in met uw DigiD. Woont u in Europa dan kunt u ook inloggen met een Europees erkend inlogmiddel. 

Bezwaar maken via Mijn SVB

Kunt u niet inloggen op Mijn SVB? Vraag dan een DigiD aan en regel uw zaken met ons online.

Lees hoe u een DigiD kunt aanvragen

Wilt u dat iemand anders de bezwaarprocedure voor u doet? Vul dan de gegevens van de gemachtigde in bij uw online bezwaar. U blijft wel zelf altijd verantwoordelijk.

Kunt u niet inloggen op Mijn SVB? Dan kunt u alleen per brief bezwaar maken. Zo’n brief heet een bezwaarschrift. Zet in uw bezwaarschrift altijd:

  • uw naam en adres
  • uw burgerservicenummer ( BSN) of uw registratienummer (deze vindt u in onze brief)
  • uw telefoonnummer
  • de datum van uw bezwaar
  • de beslissing waartegen u bezwaar maakt
  • de reden waarom u het niet eens bent met deze beslissing
  • de beslissing die de SVB volgens u zou moeten nemen
  • uw handtekening

Stuur uw brief naar het SVB-kantoor dat de beslissing heeft genomen. In de linkerbovenhoek van de envelop zet u ‘bezwaarschrift’. Stuur documenten mee die van belang zijn.

U wilt iemand machtigen

Wilt u dat iemand anders bezwaar voor u maakt? Stuur dan een machtiging mee. Een machtiging is een verklaring dat iemand anders zaken met de SVB voor u doet. U blijft wel zelf altijd verantwoordelijk.

U kunt er dan voor kiezen om de bezwaarprocedure bij de SVB over te slaan en binnen 6 weken rechtstreeks in beroep te gaan bij het ‘Gerecht in eerste aanleg’ op Bonaire. Het adres is: Plasa Reina Wilhelmina (Fort Oranje), Kralendijk, Bonaire. U stelt beroep in met een brief.

Uw bezwaar toelichten in een gesprek

Als u dat wilt, kunt u op ons kantoor over uw bezwaar praten. Dit kan ook per telefoon als u dat liever heeft. Uw gemachtigde mag ook voor u naar het gesprek komen. U kunt uw dossier ook inzien voor het gesprek. Soms is een gesprek niet nodig. Als dat zo is, leggen wij u uit waarom niet.

Onkostenvergoeding als wij een fout hebben gemaakt

Soms krijgt u de kosten voor uw bezwaar vergoed. Maar alleen als we een fout hebben gemaakt én een nieuwe beslissing nemen. Het gaat bijvoorbeeld om kosten van professionele juridische hulp of advies, uittreksels uit openbare registers en reiskosten. Wilt u een vergoeding van kosten? Geef dit dan aan in uw bezwaarschrift of tijdens de bezwaarprocedure.

Niet eens met beslissing op bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.