Als u zich niet aan de regels houdt

Het is belangrijk dat u een wijziging in uw situatie aan ons doorgeeft. De hoogte van uw uitkering of pensioen hangt namelijk af van uw persoonlijke situatie. 

Voorkom problemen. Geef op tijd de juiste informatie aan ons door. Doet u dit niet? Dan kunt u een boete krijgen. Of krijgt u misschien te maken met een onderzoek naar fraude. Weet waar u aan toe bent en lees wat wij van u verwachten.

Geef een wijziging binnen 4 weken door. Woont u buiten Nederland? Geef een wijziging dan binnen 6 weken door.

U kunt uw wijziging snel en veilig via Mijn SVB doorgeven.

Wij controleren de gegevens die u aan ons doorgeeft. We controleren bijvoorbeeld bij de gemeente hoeveel mensen op uw adres staan ingeschreven. Ook als u geen wijzigingen doorgeeft, controleren we uw gegevens.

Bezoek bij u aan huis

Als uw woonsituatie is veranderd, kunnen we dit controleren met een bezoek bij u aan huis.

Controles door middel van internetonderzoek

We doen jaarlijks duizenden onderzoeken. Soms zoeken we daarbij ook in openbare bronnen op internet, zoals social media en via Google.

Wat is internetonderzoek

Bij internetonderzoek zoeken wij naar openbare informatie over een persoon of bedrijf op internet. Hiermee kijken we of iemand zich houdt aan de regels voor het krijgen van bijvoorbeeld het juiste AOW-bedrag of een andere uitkering.

Wanneer doen wij internetonderzoek

Soms zijn er signalen dat iemand de regels overtreedt. Deze signalen kunnen uit verschillende bronnen komen. Bijvoorbeeld doordat we bestanden met elkaar vergelijken, of doordat iemand een vermoedelijke overtreding van de regels meldt. Met een aanvullend internetonderzoek kijken we dan of er reden is om verder onderzoek te doen.

Als we vermoeden dat de regels worden overtreden, kan een diepgaander onderzoek volgen. Bij ieder internetonderzoek maken we een afweging. Namelijk of de inbreuk op de privacy in verhouding staat tot de ernst van de vermoedelijke overtreding en het belang van juiste uitbetaling. En ook of een andere manier dan internetonderzoek onredelijk veel meer moeite kost. De afweging waarom we een internetonderzoek doen leggen we altijd vast.

Welk soort persoonsgegevens onderzoeken wij op internet

Persoonsgegevens die we kunnen zoeken zijn:

  • identiteit
  • met wie u woont of samen leeft
  • waar u woont
  • inkomen
  • vermogen

Het doel van het verzamelen van deze gegevens is te weten te komen of u krijgt waar u recht op heeft.

Juistheid van de gegevens

We nemen nooit een beslissing alleen op basis van het internetonderzoek. We doen altijd aanvullend onderzoek om te controleren of de openbare gegevens die we op internet hebben gevonden, kloppen.

Wanneer wordt u geïnformeerd

Is het onderzoek afgerond en er wordt een beslissing genomen? Dan wordt u geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek. U krijgt altijd de gelegenheid om tegen de uitkomst van de beslissing bezwaar te maken.

Controle buiten Nederland

In Nederland ontvangen wij wijzigingen van gemeenten over belangrijke gebeurtenissen zoals geboorten, huwelijk, scheiding en overlijden. Als u buiten Nederland woont, krijgen we deze wijzigingen niet. Geef wijzigingen daarom zelf aan ons door. 

Woont of verblijft u buiten Nederland? Dan ontvangt u elk jaar een formulier levensbewijs. Zorg ervoor dat dit formulier is ingevuld en ondertekend door een ‘bevoegde autoriteit’. Dit is bijvoorbeeld de gemeente of een notaris.

Tijdelijk verblijf buiten Nederland

Bent u een langere tijd niet in Nederland? Of bent u regelmatig perioden niet in Nederland? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw pensioen of uitkering. Neem daarom contact met ons op als u voor een langere periode naar het buitenland gaat.

Ontvangt u te veel uitkering of pensioen, dan moet u dit terugbetalen. Heeft u te veel ontvangen omdat u iets niet of onjuist heeft doorgegeven? Dan krijgt u ook een boete. De standaard boete is de helft van het bedrag dat u te veel aan pensioen of uitkering heeft ontvangen. De boete kan ook hoger of lager zijn dan de standaard boete.

Bij bedragen boven de € 50.000 onderzoeken wij altijd of u bewust een wijziging niet heeft gemeld. We kunnen dan aangifte doen bij het Openbaar Ministerie. Het is dus belangrijk dat u wijzigingen altijd binnen 4 weken aan ons doorgeeft. Geef een wijziging binnen 6 weken door als u buiten Nederland woont.

Als wij denken dat er fraude is, kunnen wij informatie opvragen bij andere organisaties en bij uw bank. Zo'n onderzoek doen wij met toestemming van het Openbaar Ministerie. Blijkt uit ons onderzoek dat u misschien fraude heeft gepleegd? Dan roepen wij u op voor een gesprek, dit heet een verhoor.

Hoe gaat een verhoor

Een verhoor is bedoeld om te zien of u een fout heeft gemaakt en of u dit met opzet heeft gedaan. In dit gesprek kunt u uw situatie precies uitleggen. Ook stellen wij u vragen als ons iets niet duidelijk is. U mag een advocaat meenemen. Van het verhoor krijgt u een verslag, dit heet een proces verbaal.

Aangifte bij het Openbaar Ministerie

Blijkt uit ons onderzoek dat u misschien fraude heeft gepleegd? Dan melden wij dit bij het Openbaar Ministerie. De rechter bepaalt of u schuldig bent of niet. Besluit het Openbaar Ministerie u niet te vervolgen? Dan moet u het te veel ontvangen bedrag nog steeds terugbetalen. En u kunt ook alsnog een boete krijgen.

Denkt u dat iemand in uw omgeving onterecht pensioen of uitkering ontvangt? Geef het aan ons door. Gebruik het online Fraudeformulier of bel 030 264 98 80.

Doet u liever een melding per post? Download het formulier en print het uit. Vul het in en stuur het aan ons op. Het adres vindt u onderaan het formulier.

Wij kunnen u de uitkomst van een onderzoek niet laten weten. Dit heeft te maken met de privacy van onze klanten.