U wilt niet verzekerd zijn

Als u in Nederland woont bent u meestal vanzelf verzekerd voor de volksverzekeringen. Ontvangt u loon of een uitkering? Dan betaalt u daarover premies voor de volksverzekeringen. Wilt u niet verzekerd zijn? En voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een ontheffing aanvragen.

Waarvoor kunt u ontheffing aanvragen

U kunt ontheffing aanvragen voor de AOW, Algemene nabestaandenwet (Anw), kinderbijslag en/of de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor de Wlz kunt u soms een verklaring ‘niet Wlz verzekerd’ aanvragen. 

Heeft u ontheffing? Dan hoeft u geen premies meer te betalen. Maar dan bent u ook niet meer verzekerd voor deze regelingen. 

Wat zijn de voorwaarden voor ontheffing

Kies de situatie die bij u past en lees welke voorwaarden er zijn.

Dat kan als:

 • uw partner of gezinslid werkt bij een in Nederland gevestigde internationale organisatie, en
 • u in Nederland woont, en
 • u niet werkt in Nederland, en
 • u geen Nederlandse uitkering ontvangt (behalve een AOW), en
 • u niet valt onder de sociale zekerheidsregeling van de internationale organisatie, en
 • u voldoende verzekerd bent onder de collectieve ziektekostenregeling van de internationale organisatie. De verzekering moet in ieder geval een vergoeding hebben voor zorg en opname in ziekenhuizen en instellingen voor langdurige verpleging

U kunt ook ontheffing aanvragen voor de AOW, Anw, kinderbijslag en Wlz als:

 • uw partner of gezinslid werkt bij een internationale organisatie buiten Nederland, en
 • u in Nederland woont, en
 • u niet werkt in Nederland, en
 • u geen Nederlandse uitkering ontvangt (behalve een AOW-pensioen), en
 • u niet valt onder de sociale zekerheidsregeling van de internationale organisatie, en
 • u voldoende verzekerd bent onder de collectieve ziektekostenregeling van de internationale organisatie. De verzekering moet in ieder geval een vergoeding hebben voor zorg en opname in ziekenhuizen en instellingen voor langdurige verpleging

Wilt u ontheffing aanvragen voor de AOW, Anw, kinderbijslag en Wlz? Download dan het aanvraagformulier. Vermeld op het aanvraagformulier in welk land de internationale organisatie gevestigd is.

Dat kan als:

 • u in Nederland woont, en
 • u ontvangt een uitkering uit een ander land dan Nederland of van een internationale organisatie, en
 • uw uitkering langdurig is, en
 • uw uitkering minimaal € 1.229,34 bruto per maand is, en
 • u niet werkt (vrijwilligerswerk mag beperkt)

Ontvangt u naast uw uitkering uit een ander land of van een internationale organisatie ook een Nederlandse uitkering? Dan gelden deze extra voorwaarden:

 • beide uitkeringen zijn langdurig, en
 • beide uitkeringen samen zijn minimaal € 1.229,34 bruto per maand, en
 • de Nederlandse uitkering is lager of even hoog als de andere uitkering

Wilt u ontheffing aanvragen voor de AOW, Anw en kinderbijslag? Download dan het aanvraagformulier.

Bent u verzekerd voor de Wlz? Dan kunt u ontheffing voor de Wlz aanvragen. U moet wel aan de voorwaarden voldoen.

Bent u niet verzekerd voor de Wlz? Dan kunt u ons om een verklaring 'niet Wlz verzekerd’ vragen. U moet wel aan de voorwaarden voldoen.