U wilt ontheffing aanvragen voor de Wlz

Wilt u ontheffing aanvragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dat kan als u aan de voorwaarden voldoet. Kies de situatie die bij u past en lees welke voorwaarden er zijn.

U kunt ontheffing aanvragen als u:

  • in Nederland woont, en
  • niet in Nederland werkt, en
  • AOW ontvangt, en
  • voldoende verzekerd bent onder de collectieve ziektekostenregeling van de internationale organisatie. De verzekering moet in ieder geval een vergoeding hebben voor zorg en opname in ziekenhuizen en instellingen voor langdurige verpleging

Wilt u ontheffing aanvragen voor de Wlz? Download dan het aanvraagformulier.

U kunt ontheffing aanvragen als u:

  • in Nederland woont, en 
  • niet in Nederland werkt, en
  • geen Nederlandse uitkering ontvangt, en
  • voldoende verzekerd bent onder de collectieve ziektekostenregeling van de internationale organisatie. De verzekering moet in ieder geval een vergoeding hebben voor zorg en opname in ziekenhuizen en instellingen voor langdurige verpleging

Wilt u ontheffing aanvragen voor de Wlz? Download dan het aanvraagformulier.