U wilt een verklaring niet Wlz verzekerd aanvragen

U wilt een verklaring niet Wlz verzekerd aanvragen? Dat kan als u aan de voorwaarden voldoet.

Kies uw situatie en lees welke voorwaarden er zijn

U bent in een EU-, EER-land, verdragsland of Zwitserland door een sociale regeling verzekerd voor ziektekosten

U bent in een land van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER), in een verdragsland of Zwitserland door een sociale regeling verzekerd voor ziektekosten. Dan kunt u een verklaring niet Wlz verzekerd aanvragen als u:

 • in Nederland woont, en
 • niet in Nederland werkt

U ontvangt een pensioen van een internationale organisatie

U kunt een verklaring niet Wlz verzekerd aanvragen als u:

 • niet in Nederland werkt, en
 • voldoende verzekerd bent onder de collectieve ziektekostenregeling van de internationale organisatie. De verzekering moet in ieder geval een vergoeding hebben voor zorg en opname in ziekenhuizen en instellingen voor langdurige verpleging

Uw partner of gezinslid ontvangt een pensioen van een internationale organisatie

U kunt een verklaring niet Wlz verzekerd aanvragen als u:

 • in Nederland woont, en
 • niet in Nederland werkt, en
 • geen Nederlandse uitkering ontvangt, en
 • voldoende verzekerd bent onder de collectieve ziektekostenregeling van de internationale organisatie. De verzekering moet in ieder geval een vergoeding hebben voor zorg en opname in ziekenhuizen en instellingen voor langdurige verpleging

Uw overleden partner of gezinslid ontving een pensioen van een internationale organisatie

U kunt een verklaring niet Wlz verzekerd aanvragen als u:

 • in Nederland woont, en
 • niet in Nederland werkt, en
 • geen Nederlandse uitkering ontvangt, en
 • voldoende verzekerd bent onder de collectieve ziektekostenregeling van de internationale organisatie. De verzekering moet in ieder geval een vergoeding hebben voor zorg en opname in ziekenhuizen en instellingen voor langdurige verpleging

Ontvangt u zelf AOW? Lees dan meer op de pagina U wilt ontheffing aanvragen voor de Wlz.