AOW-toeslag bedragen

De AOW-toeslag is in 2015 afgeschaft. Had u voor 2015 al een toeslag? Dan houdt u de toeslag zolang u aan de voorwaarden voldoet.

Bedragen vanaf 1 juli 2021

Dit zijn de bedragen als u de volledige AOW heeft opgebouwd. U ziet de bedragen met en zonder loonheffingskorting.

Als u de volledige AOW-toeslag heeft

Bedrag per maand

Met loonheffings-
korting
Zonder loonheffings-
korting
Netto € 1.580,80 € 1.316,47

Bedrag per maand

Met loonheffings-
korting
Zonder loonheffings-
korting
Bruto € 1.753,36 € 1.753,36
Af: loonheffing € 71,75 € 336,08
Af: bijdrage Zvw (5,75%) € 100,81 € 100,81
Netto € 1.580,80 € 1.316,47

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 26,04.

Het vakantiegeld is € 101,60 bruto per maand. Voor elke maand AOW bouwt u vakantiegeld op. U krijgt uw vakantiegeld netto betaald in mei.

Uw AOW-toeslag is met 10% verlaagd

Bedrag per maand
Met loonheffings-
korting
Zonder loonheffings-
korting
Netto € 1.515,81 € 1.251,47

Bedrag per maand
Met loonheffings-
korting
Zonder loonheffings-
korting
Bruto € 1.666,99 € 1.666,99
Af: loonheffing € 55,33 € 319,67
Af: bijdrage Zvw (5,75%) € 95,85 € 95,85
Netto € 1.515,81 € 1.251,47

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 26,04.

De verlaging geldt alleen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen vanaf € 2.976,07 bruto per maand.

Het vakantiegeld is € 96,52 bruto per maand. Voor elke maand AOW bouwt u vakantiegeld op. U krijgt uw vakantiegeld netto betaald in mei.

Wilt u de vorige AOW-toeslag bedragen weten, bijvoorbeeld van januari 2021? Log dan in bij Mijn SVB en bekijk de bedragen.