Wat is AOW-toeslag

AOW-toeslag is een extra bedrag voor mensen die vóór 2015 al AOW hadden en een jongere partner die nog geen AOW had. De AOW-toeslag werd betaald als de partner geen of weinig inkomen had. De AOW-toeslag is in 2015 afgeschaft.

U heeft een AOW-toeslag

Heeft u een AOW-toeslag? Dan houdt u deze zolang u aan de voorwaarden voldoet. De hoogte van de AOW-toeslag hangt af van het inkomen van uw partner.

Wanneer stopt uw AOW-toeslag

Uw AOW-toeslag stopt vanzelf als uw partner de AOW-leeftijd bereikt.   Soms stopt de AOW-toeslag eerder. Bijvoorbeeld bij overlijden of als u gaat scheiden. U kunt in de toekomst geen nieuwe AOW-toeslag meer krijgen. Ook niet als u weer een jongere partner heeft.  Gaat u verhuizen naar een land waarmee Nederland geen afspraken heeft over de controle op uitkeringen? Dan stop de AOW-toeslag.

Inkomen van uw partner en de AOW-toeslag

Verandert het inkomen van uw partner? Dan kan uw AOW-toeslag veranderen. Het hangt af van de wijziging en het soort inkomen. Is het inkomen van uw partner te hoog? Dan stopt de AOW-toeslag. Kies waar u meer over wilt weten.

Heeft uw partner inkomsten uit arbeid, zoals brutoloon, een eindejaarsuitkering of winst uit onderneming? En is het bedrag meer dan € 1.873,56 bruto per maand? Dan krijgt u geen AOW-toeslag meer. 

Een deel van dit inkomen wordt niet meegeteld. Dat noemen we ook wel vrijgesteld. 

De berekening is:

  • de eerste € 310,41 van het bruto inkomen tellen we niet mee
  • het inkomen erboven trekken we voor twee derde van de AOW-toeslag af

Niet al het inkomen telt mee voor de AOW-toeslag. Inkomsten uit vermogen, vakantiegeld en een zelf afgesloten lijfrente tellen bijvoorbeeld niet mee. Deze gaan dan ook niet van de AOW-toeslag af.

Heeft uw partner overige inkomsten, zoals een pensioen of uitkering? en is het bedrag meer dan € 1.042,10 bruto per maand? Dan krijgt u geen AOW-toeslag meer. Deze inkomsten gaan namelijk helemaal van de AOW-toeslag af.

Is het inkomen van u en uw partner samen hoger dan € 3.620,64 bruto per maand? Dan verlagen we de toeslag met maximaal 10%. Alléén voor deze extra verlaging kijken we ook naar uw inkomsten.

Is de AOW-toeslag gestopt doordat het inkomen van uw partner te hoog is? Dan kunt u bij een aantal situaties weer een AOW-toeslag krijgen: 

  • Het inkomen van uw partner is maximaal 3 maanden te hoog 
  • Het inkomen van uw partner is langer dan 3 maanden te hoog, maar heeft steeds een andere reden  
  • Het inkomen van uw partner wisselt iedere maand. Dit duurt langer dan 3 maanden, maar korter dan 12 maanden 
  • Uw partner werkt als zelfstandige of freelancer en heeft middeling aangevraagd bij de Belastingdienst. Deze middelingsregel is vanaf 1 januari 2023 vervallen. De laatste periode waarover u kunt middelen is 2022, 2023 en 2024. 

Denkt u dat een van deze situaties voor u geldt? Neem dan contact met ons op.

Geef een wijziging in het inkomen door

Geef wijzigingen binnen 4 weken door. Woont u buiten Nederland? Dan moet u wijzigingen binnen 6 weken doorgeven. 

Weet u niet zeker of u een wijziging moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.