Hoogte AOW per woonsituatie

De hoogte van uw AOW hangt af van uw woonsituatie. Met woonsituatie bedoelen we of u alleen woont of met iemand samen. 

De AOW-bedragen gaan uit van een percentage (een deel) van het netto minimumloon. Welk percentage voor u geldt hangt af van uw woonsituatie. Wilt u de percentages per woonsituatie weten?

Heeft u een AIO-aanvulling? Ook de hoogte van uw AIO-aanvulling hangt af van uw woonsituatie. Hiervoor gelden andere regels als voor de AOW.

Percentages per woonsituatie

  • U woont alleen: u krijgt 70% van het netto minimumloon 
  • U woont met iemand samen die nog geen AOW heeft: u krijgt 50% van het netto minimumloon 
  • U woont samen met iemand die AOW heeft: u krijgt ieder 50% van het netto minimumloon. U krijgt samen 100% van het netto minimumloon

Check uw situatie

Er zijn situaties waarin het niet altijd direct duidelijk is of u voor de AOW samen- of alleen woont. Beantwoord een paar vragen en lees welke AOW voor u geldt. 

Of lees meer over de verschillende woonsituaties die de AOW kent.