Wat gaat er van uw AOW af buiten Nederland

Woont u buiten Nederland en ontvangt u daar uw AOW? Dan hangt het af van het land waar u woont wat er van uw AOW af gaat. Dat kan loonheffing zijn en een bijdrage voor zorgkosten.