Welke wijzigingen doorgeven

Verandert er iets bij u? Gaat u bijvoorbeeld samenwonen of naar een ander land verhuizen? Geef dit binnen 4 weken aan ons door. Woont u buiten Nederland? Geef een wijziging dan binnen 6 weken aan ons door. Geef een wijziging op tijd door en voorkom een boete.

Kijk per situatie wat u moet doorgeven

Geef de volgende wijzigingen binnen 4 weken aan ons door:

Uw woon- of leefsituatie

 • Een kind gaat uit huis wonen
 • Een kind komt bij u wonen
 • Een kind gaat samenwonen
 • Een kind gaat trouwen of sluit een geregistreerd partner in het buitenland
 • Het ouderlijk gezag van een kind verandert
 • De zorg door pleegouders van een kind verandert
 • U adopteert een kind
 • U gaat samenwonen
 • Er komt iemand anders bij u wonen
 • Er gaat iemand weg van uw adres
 • U huurt of verhuurt een kamer
 • U gaat trouwen of sluit een geregistreerd partnerschap in het buitenland

Uw inkomsten veranderen

 • Uw inkomsten worden hoger of lager
 • U krijgt nieuwe inkomsten
 • U heeft geen inkomsten meer
 • U krijgt een nabestaandenuitkering uit het buitenland

Ontvangt u een betaling vanuit een Persoonsgebonden budget (PGB) omdat u iemand begeleidt of verzorgt? Dan is dat ook inkomen.

Inkomsten uit bedrijf of buitenland

Krijgt u inkomsten uit een bedrijf of zelfstandig beroep? Of ontvangt u inkomsten uit een ander land dan Nederland? Geef deze wijzigingen dan altijd door.

Inkomsten uit loon of uitkering

Krijgt u elke maand een vast bedrag aan loon of uitkering in Nederland? Deze gegevens over uw inkomsten krijgen wij van de Belastingdienst. Verandert uw inkomen? En gaat het niet om een kleine (half)jaarlijkse verhoging? Geef dit dan meteen aan ons door. De gegevens van de Belastingdienst zijn namelijk minimaal 2 maanden oud. Wij passen dan meteen uw Anw-uitkering aan. Zo voorkomt u dat u te veel Anw-uitkering ontvangt die u weer terug moet betalen.

Verhuizing naar het buitenland

 • U gaat buiten Nederland wonen
 • Een gezinslid gaat buiten Nederland wonen

Arbeidsongeschikt

 • U bent arbeidsgeschikt verklaard
 • U bent arbeidsongeschikt en gaat weer werken
 • U wordt minder dan 45% arbeidsongeschikt

Gevangenis, huis van bewaring of tbs-kliniek

 • U of uw kind gaat naar de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
 • U of uw kind moet naar de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek, maar weigert dit

De volgende wijzigingen krijgen we door van uw gemeente. Die hoeft u niet aan ons door te geven. Geef de wijziging wel op tijd door bij uw gemeente:

 • Overlijden
 • Verhuizing van u en uw eventuele partner binnen Nederland
 • Als u in Nederland bent getrouwd
 • Geregistreerd partnerschap

Geef de volgende wijzigingen binnen 4 weken aan ons door:

 • De wees wordt geadopteerd
 • De wees krijgt een nieuwe vertegenwoordiger
 • De wees wordt door een man gewettigd of erkend
 • De rechter heeft vastgesteld wie de vader van de wees is
 • De wees krijgt een uitkering uit een ander land dan Nederland
 • De uitkering uit het buitenland verandert
 • De wees krijgt een andere nationaliteit
 • De vertegenwoordiger gaat verhuizen
 • De wees gaat naar de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
 • De wees moet naar de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek, maar weigert dit

Als de wees 16 jaar of ouder is, geef dan ook deze wijzigingen door:

 • De wees gaat trouwen of sluit een geregistreerd partner
 • De wees verzorgt geen andere wees meer en besteedt niet meer het grootste deel van de tijd aan de huishouding
 • De wees volgt geen volledig dagonderwijs of een combinatie van werken en leren meer. Geef dit alleen door als de wees 18 jaar of ouder is of al een startkwalificatie heeft gehaald
 • De wees heeft een startkwalificatie gehaald. De wees is een periode ziek of gehandicapt geweest. Nu kan de wees weer volledig dagonderwijs volgen of een combinatie van werken en leren

Geef de volgende wijzigingen binnen 6 weken aan ons door:

Uw woon- of leefsituatie

 • Een kind gaat uit huis
 • Een kind komt bij u wonen
 • Een kind gaat samenwonen
 • Een kind gaat trouwen of sluit een geregistreerd partner
 • Het ouderlijk gezag over een kind verandert
 • De zorg door pleegouders van een kind verandert
 • U adopteert een kind
 • Een kind overlijdt (stuur een kopie van de overlijdensakte mee)
 • U krijgt een andere nationaliteit
 • U gaat trouwen of sluit een geregistreerd partnerschap;
 • U gaat samenwonen
 • Er komt iemand anders bij u wonen;
 • Er gaat iemand weg van uw adres
 • U huurt of verhuurt een kamer 
 • U of een kind gaat verhuizen
 • U of een kind gaat in een ander land wonen

Uw inkomsten veranderen

 • Uw inkomsten worden hoger of lager
 • U krijgt nieuwe inkomsten
 • U heeft geen inkomsten meer
 • U krijgt een nabestaandenuitkering uit het buitenland

U hoeft het niet door te geven als het om een kleine jaarlijkse of halfjaarlijkse verhoging van uw pensioen of uitkering gaat.

Arbeidsongeschikt

 • U bent arbeidsgeschikt verklaard
 • U bent arbeidsongeschikt en gaat weer werken
 • Uw arbeidsongeschiktheid wordt minder dan 45%

Gevangenis, huis van bewaring of tbs-kliniek

 • U of uw kind gaat naar de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
 • U of uw kind moet naar de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek, maar weigert dit

Geef de volgende wijzigingen binnen 6 weken aan ons door:

 • De wees gaat verhuizen
 • De wees overlijdt (stuur een kopie van de overlijdensakte mee)
 • De wees wordt geadopteerd
 • De wees krijgt een nieuwe vertegenwoordiger
 • De wees wordt door een man gewettigd of erkend
 • De rechter heeft vastgesteld wie de vader van de wees is
 • De wees krijgt een uitkering uit een ander land dan Nederland
 • De niet-Nederlandse uitkering wijzigt
 • De wees krijgt een andere nationaliteit
 • De vertegenwoordiger gaat verhuizen
 • De wees gaat naar de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
 • De wees moet naar de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek, maar weigert dit

Is de wees 16 jaar of ouder? Geef dan ook deze wijzigingen door:

 • De wees gaat trouwen of sluit een geregistreerd partner
 • De wees verzorgt geen andere wees meer en besteedt niet meer het grootste deel van de tijd aan de huishouding
 • De wees volgt geen volledig dagonderwijs meer of een combinatie van werken en leren
 • De wees is een periode ziek of gehandicapt geweest. Nu kan de wees weer volledig dagonderwijs volgen of een combinatie van werken en leren

Hoe geeft u wijzigingen door