Boeten en maatregelen

Als uw situatie verandert, kan dat gevolgen hebben voor uw pensioen, uitkering of kinderbijslag. Het bedrag kan lager of hoger worden. Geef een wijziging daarom binnen 4 weken aan ons door. Buiten Nederland geeft u een wijziging binnen 6 weken door. Doet u dit niet of te laat? Dan kunt u een boete of een maatregel krijgen.

Boete

U krijgt een boete als: 

  • u een wijziging te laat heeft gemeld 
  • u ons verkeerde of onvolledige informatie heeft gegeven 

De standaardboete is de helft van het bedrag dat u te veel aan pensioen of uitkering heeft gekregen. De boete kan ook hoger of lager zijn. De boete is hoger als u al eerder een wijziging te laat heeft gemeld. De boete is lager als u een goede reden heeft waarom u dit niet op tijd heeft gemeld.

Waarschuwing

Bent u te laat met doorgeven? Maar heeft u daardoor niet te veel geld gekregen? Dan krijgt u een waarschuwing. U krijgt ook een waarschuwing als u: 

  • minder dan € 150 te veel heeft ontvangen, of 
  • zelf alsnog spontaan de wijziging aan ons heeft doorgegeven (binnen 60 dagen na de termijn van 4 weken) 

Heeft u in de afgelopen 2 jaar al een waarschuwing gekregen? Dan krijgt u wél een boete.

Maatregel

Reageert u niet of niet op tijd op onze vragen? Dan kunt u een maatregel krijgen. Wij houden eenmalig minimaal € 25 in op uw pensioen, uitkering of kinderbijslag. De maatregel kan ook hoger zijn. De maatregel is hoger als u al eerder niet op tijd heeft gereageerd.