Bezwaar en beroep

Vaak komen we er samen wel uit

Bent u het niet eens met onze beslissing? Bel ons dan. Samen bekijken we of we het probleem kunnen oplossen. Komen we er niet uit of bent u ontevreden over de oplossing? Dan kunt u binnen 6 weken online bezwaar maken. Dit kan ook per brief.

Uw bezwaar toelichten in een gesprek

Als u dat wilt, kunt u op ons kantoor over uw bezwaar praten. Dit kan ook per telefoon als u dat liever heeft. Uw gemachtigde mag ook voor u naar het gesprek komen. U kunt uw dossier ook inzien voor het gesprek. Soms is een gesprek niet nodig. Als dat zo is, leggen wij u uit waarom niet.

Onkostenvergoeding als wij een fout hebben gemaakt

Soms krijgt u de kosten voor uw bezwaar vergoed. Maar alleen als we een fout hebben gemaakt én een nieuwe beslissing nemen. Het gaat bijvoorbeeld om kosten van professionele juridische hulp of advies, uittreksels uit openbare registers en reiskosten. Wilt u een vergoeding van kosten? Geef dit dan aan in uw bezwaarschrift of tijdens de bezwaarprocedure.

Niet eens met beslissing op bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.