U woont met 2 of meer personen

Woont u met 2 of meer personen? Dan kijken wij voor de hoogte van uw AIO-aanvulling naar uw situatie. Bijvoorbeeld of u met een kostendeler woont en of u een gezamenlijke huishouding heeft.

Voordat u kunt bepalen hoeveel AIO-aanvulling u krijgt, is het belangrijk dat u weet of u met een kostendeler woont. En of u met iemand een gezamenlijke huishouding heeft.

Woont u met een persoon van 27 jaar of ouder? En is deze persoon niet uw partner? Dan geldt voor u de kostendelersnorm. U krijgt dan een lagere AIO-aanvulling. Ook als de kostendeler niet mee betaalt aan het huishouden en geen eigen inkomen heeft. 

Woont u met meer kostendelers? Dan geldt hoe meer kostendelers, hoe lager uw AIO-aanvulling.

Een kostendeler:

  • is een persoon van 27 jaar of ouder die op uw adres woont
  • kan een kennis zijn, kind, broer, zus of ander familielid. Uw relatie met de kostendeler is niet belangrijk

Geen kostendeler is een persoon:

  • van wie u een kamer huurt of bij wie u kostganger bent
  • aan wie u een kamer verhuurt of die kostganger bij u is
  • (tot 30 jaar) die onderwijs volgt en daarvoor studiefinanciering kan krijgen

U heeft een gezamenlijke huishouding als u:

  • met een persoon van 18 jaar of ouder op hetzelfde adres woont en
  • allebei bijdraagt aan het huishouden. Bijdragen kan met geld of op een andere manier

Bijdragen aan het huishouden is hetzelfde als voor elkaar zorgen. Dit kan op 2 manieren:

  • door mee te betalen aan de kosten van de huishouding, zoals woonkosten, kosten levensonderhoud en overige kosten, of
  • door op een andere manier voor elkaar te zorgen, zoals schoonmaken, boodschappen doen, administratie doen, koken, elkaar verzorgen bij ziekte

Het meebetalen of op een andere manier voor elkaar zorgen moet enige omvang hebben en vaker zijn dan af en toe.

Heeft u een gezamenlijke huishouding? Dan hangt de hoogte van de AIO-aanvulling af met hoeveel personen u een gezamenlijke huishouding heeft.

Daarvoor kijken wij naar uw situatie. Met hoeveel personen u samenwoont en of u een gezamenlijke huishouding heeft.

Uw situatie U krijgt een
AIO-aanvulling voor
U heeft een gezamenlijke huishouding met
1 persoon
mensen die getrouwd zijn 
U heeft een gezamenlijke huishouding met
2 of meer personen
kostendelers
U woont met iemand waarmee u geen gezamenlijke huishouding heeft iemand die alleen woont
Voorbeeld

Koen en zijn partner Marjan wonen met hun dochter Anne in één huis. Anne is ouder dan 27 jaar en telt als kostendeler. Voor Koen en Marjan geldt de kostendelersnorm voor mensen die getrouwd zijn en met 1 kostendeler wonen (€ 1.674,74). Van dit bedrag worden de AOW en andere inkomsten van Koen en Marjan afgetrokken. Of Anne inkomen heeft of meehelpt in het huishouden doet er niet toe.

Soms een hogere AIO-aanvulling

Heeft u een partner of een kostendeler die niet kan meebetalen aan de woonkosten? Bijvoorbeeld omdat uw partner of kostendeler geen geldige verblijfsvergunning heeft en daardoor niet mag werken? En heeft die persoon zelf geen uitkering? Misschien kunt u dan moeilijk leven van uw inkomen.

Neem hierover contact met ons op. Wij bekijken dan of u een hogere AIO-aanvulling kunt krijgen.