U woont alleen

Woont u alleen en bent u niet getrouwd? Dan krijgt u het AIO-bedrag voor iemand die alleen woont.

Heeft u wel een partner, maar woont u toch alleen? Bijvoorbeeld omdat uw partner in het buitenland woont of in een verpleeghuis is opgenomen? Dan krijgt u meestal ook het AIO-bedrag voor iemand die alleen woont.

Kies welke situatie bij u past

Verblijft u of uw partner in een verpleeghuis? Na 3 maanden verblijf in een verpleeghuis verandert de AIO-aanvulling:

  • voor de partner die thuis woont geldt het bedrag voor iemand die alleen woont
  • voor de partner in het verpleeghuis geldt het bedrag voor iemand in een verpleeghuis

Beide bedragen worden opgeteld. De helft hiervan is voor u en de andere helft is voor uw partner. De inkomsten van u en uw partner worden hiervan afgetrokken.

Verblijft u allebei in een verpleeghuis? Dan krijgt u ieder een lagere AIO-aanvulling.

Eigen bijdrage Wlz

Wordt u opgenomen in een verpleeghuis, dan betaalt u zelf de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit bedrag is altijd hoger dan uw AIO-aanvulling. Daarom kunnen wij dit bedrag niet van uw AIO-aanvulling afhalen. Wij geven door aan het CAK dat wij de bijdrage Wlz niet inhouden. Het CAK berekent dan de hoogte van de eigen bijdrage en neemt contact met u op.

U heeft ook AOW

Heeft u ook AOW? U ontvangt dan een brief waarin staat dat u bij opname in een verpleeghuis kunt kiezen voor het gehuwdenpensioen of het ongehuwdenpensioen. Bij deze brief ontvangt u ook een folder met meer informatie hierover.

Bent u getrouwd of geregistreerd partner maar woont u alleen? Dan krijgt u een gehuwdenpensioen.

Wonen u en uw partner allebei alleen? En leeft u duurzaam gescheiden van elkaar? Dan krijgt u een ongehuwdenpensioen.

Woont u alleen omdat uw partner buiten Nederland woont? Dan heeft uw partner zelf geen recht op AIO-aanvulling. U krijgt dan de helft van het AIO-bedrag voor mensen die getrouwd zijn.

Soms een hogere AIO-aanvulling

Heeft u een partner of een kostendeler die niet kan meebetalen aan de woonkosten? Bijvoorbeeld omdat uw partner of kostendeler geen geldige verblijfsvergunning heeft en daardoor niet mag werken? En heeft die persoon zelf geen uitkering? Misschien kunt u dan moeilijk leven van uw inkomen.

Neem hierover contact met ons op. Wij bekijken dan of u een hogere AIO-aanvulling kunt krijgen.

U gaat samenwonen

Gaat u met iemand samenwonen? Dan verandert uw AIO-aanvulling.