Pomoc dla osób zadłużonych

Jeżeli nie jesteś w stanie opłacić rachunków i masz problemy finansowe, skontaktuj się z SVB w celu uzyskania pomocy. Wybierz zagadnienie, które Cię interesuje

Zostałeś wezwany przez SVB do zwrotu świadczenia, które otrzymałeś nienależnie, ale nie jesteś w stanie go zwrócić. Skontaktuj się z SVB, 

aby wspólnie znaleźć rozwiązanie i dokonać ustaleń co do spłaty. Istnieje na przykład możliwość odroczenia spłaty, dzięki czemu będziesz miał więcej czasu, aby się do niej przygotować.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie długi masz w SVB i ile wynoszą,

na portalu Moje SVB, pod zakładką „Długi” widnieje aktualna kwota do zwrotu.

Na portalu Moje SVB możesz pobrać oficjalny dokument w formacie PDF zawierający informacje o Twoim zadłużeniu. Możesz go przedłożyć specjalistom, którzy udzielają porad osobom zadłużonym, lub w instytucjach, które wymagają tej informacji.

Na portalu Moje SVB znajduje się poniższe logo. Za jego pomocą można pobierać oficjalne dokumenty w formacie PDF.

Jeżeli masz długi wobec innego podmiotu, np. dostawcy usług internetowych, i nie spłaciłeś należności pomimo wezwań i upomnień, wówczas wierzyciel może wnioskować o zajęcie emerytury bądź świadczenia wypłacanego przez SVB. Zajęcie świadczenia oznacza potrącanie jego części na poczet spłaty długu. Wierzyciel występuje do SVB o potrącanie części świadczenia do czasu całkowitej spłaty długu.

Podmiot wnioskujący o zajęcie świadczenia powinien uwzględnić kwotę wolną od zajęć oraz poinformować Cię pisemnie o sposobie jej obliczenia. Jeżeli jest ono nieprawidłowe, skontaktuj się z nim.

Jeżeli pojawiły się nowe długi lub Twoje dochody uległy zmianie, poproś wierzyciela o ponowne ustalenie kwoty wolnej od zajęć.

Wysokość kwoty wolnej od zajęć

Wysokość kwoty wolnej od zajęć zależy od Twojej sytuacji osobistej i dochodów. Przy jej obliczaniu uwzględnia się na przykład również dochody Twojego partnera.

Jeżeli nie otrzymujesz emerytury AOW lub nie otrzymujesz emerytury AOW w pełnej wysokości bądź Twoje dochody są poniżej minimum socjalnego, istnieje możliwość, że przysługuje Ci dodatek uzupełniający dochody emerytów AIO. Dodatek uzupełnia dochody do wysokości minimum socjalnego.

Na dzieci wymagające intensywnej opieki może przysługiwać zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości.

Możesz także wystąpić o dodatki, na przykład dofinansowanie do kosztów najmu (huurtoeslag) lub do kosztów ubezpieczenia zdrowotnego (zorgtoeslag) wypłacane przez Wydział ds. Dodatków. Gminy także posiadają programy wsparcia osób z niskimi dochodami.

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z SVB.