Wyższy zasiłek rodzinny dla dzieci w wieku 6 i 12 lat

Gdy dziecko kończy 6 lat, kwota zasiłku rodzinnego wzrasta. Kwota ulega ponownie podwyższeniu, gdy dziecko kończy 12 lat. 

Zasiłek rodzinny jest wypłacany po upływie kwartału. Jeżeli chcesz wiedzieć, od kiedy będzie obowiązywała nowa kwota i kiedy zostanie wypłacona, 

wpisz datę urodzenia dziecka i zobacz, czego możesz się spodziewać. 

Trwa ładowanie