Pierwsza wypłata zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny jest wypłacany po upływie każdego kwartału w pierwszym tygodniu stycznia, kwietnia, lipca i października. 

Moment pierwszej wypłaty zasiłku rodzinnego zależy od daty urodzenia dziecka.

Wpisz datę urodzenia dziecka i sprawdź, kiedy nastąpi pierwsza wypłata zasiłku rodzinnego.

Trwa ładowanie

Trwa ładowanie