Wysokość zasiłku rodzinnego

Podane kwoty dotyczą zasiłku rodzinnego na dziecko na kwartał. Zasiłek rodzinny zawsze jest wypłacany po upływie kwartału.

Kwota na kwartał

W lipcu 2024 roku nastąpi wypłata zasiłku rodzinnego za drugi kwartał 2024 roku.

Kwota na dziecko na kwartał
Wiek dziecka drugi kwartał 2024 roku
 od 0 do 5 lat: {{Bedrag.akw.bijdrage_norm=0tm5jaar.20240101}} euro
 od 6 do 11 lat: {{Bedrag.akw.bijdrage_norm=6tm11jaar.20240101}} euro
od 12 do 17 lat: {{Bedrag.akw.bijdrage_norm=12tm17jaar.20240101}} euro

Zasiłek rodzinny zostanie podwyższony, gdy dziecko skończy 6, a następnie 12 lat. Dalsze informacje na ten temat znajdują się na stronie „Wyższy zasiłek rodzinny dla dzieci po ukończeniu 6 lub 12 lat”. 

Osobom ponoszącym wysokie koszty w związku z opieką nad dzieckiem przysługuje w określonych przypadkach zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości. Na przykład w przypadku gdy dziecko nie mieszka w domu rodzinnym z powodu choroby lub uczęszczania do szkoły poza miejscem zamieszkania. Albo jeżeli mieszka w domu rodzinnym i wymaga intensywnej opieki.