Wysokość zasiłku rodzinnego

Podane kwoty dotyczą zasiłku rodzinnego na dziecko na kwartał. Zasiłek rodzinny zawsze jest wypłacany po upływie kwartału.

Wysokość zasiłku rodzinnego za czwarty kwartał 2022 r.

Wypłata zasiłku nastąpi 2 stycznia 2023 roku.

Kwota na dziecko na kwartał
Wiek dziecka Kwota
od 0 do 5 lat 249,31 euro
od 6 do 11 lat 302,74 euro
od 12 do17 lat 356,16 euro

Zasiłek rodzinny zostanie podwyższony, gdy dziecko skończy 6, a następnie 12 lat. Dalsze informacje na ten temat znajdują się na stronie „Wyższy zasiłek rodzinny dla dzieci w wieku 6 lub 12 lat”. 

Osobom ponoszącym wysokie koszty w związku z opieką nad dzieckiem przysługuje w określonych przypadkach zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości. Na przykład w przypadku gdy dziecko nie mieszka w domu rodzinnym z powodu choroby lub uczęszczania do szkoły poza miejscem zamieszkania. Albo jeżeli mieszka w domu rodzinnym i wymaga intensywnej opieki.