Wysokość zasiłku rodzinnego

Podane kwoty dotyczą zasiłku rodzinnego na dziecko na kwartał. Zasiłek rodzinny zawsze jest wypłacany po upływie kwartału.

Od 1 lipca 2021 roku wzrasta wysokość zasiłku rodzinnego, w związku z czym 1 października otrzymasz wyższą kwotę.

Wysokość zasiłku rodzinnego za trzeci kwartał 2021 r.

Wypłata zasiłku nastąpi 1 października 2021 roku.

Kwota na dziecko na kwartał
Wiek dziecka Kwota
od 0 do 5 lat 224,87 euro
od 6 do 11 lat 273,05 euro
od 12 do17 lat 321,24 euro

Zasiłek rodzinny zostanie podwyższony, gdy dziecko skończy 6, a następnie 12 lat. Dalsze informacje na ten temat znajdują się na stronie „Wyższy zasiłek rodzinny dla dzieci w wieku 6 lub 12 lat”. 

Osobom ponoszącym wysokie koszty w związku z opieką nad dzieckiem przysługuje w określonych przypadkach zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości. Na przykład w przypadku gdy dziecko nie mieszka w domu rodzinnym z powodu choroby lub uczęszczania do szkoły poza miejscem zamieszkania. Albo jeżeli mieszka w domu rodzinnym i wymaga intensywnej opieki.