Wysokość zasiłku rodzinnego

Podane kwoty dotyczą zasiłku rodzinnego na dziecko na kwartał. Zasiłek rodzinny zawsze jest wypłacany po upływie kwartału.

Wysokość zasiłku rodzinnego za drugi kwartał 2021 r.

Wypłata zasiłku nastąpi 1 lipca 2021 roku.

Kwota na dziecko na kwartał
Wiek dziecka Kwota
od 0 do 5 lat 223,37 euro
od 6 do 11 lat 271,24 euro
od 12 do17 lat 319,10 euro

Zasiłek rodzinny zostanie podwyższony, gdy dziecko skończy 6, a następnie 12 lat. Dalsze informacje na ten temat znajdują się na stronie „Wyższy zasiłek rodzinny dla dzieci w wieku 6 lub 12 lat”. 

Osobom ponoszącym wysokie koszty w związku z opieką nad dzieckiem przysługuje w określonych przypadkach zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości. Na przykład w przypadku gdy dziecko nie mieszka w domu rodzinnym z powodu choroby lub uczęszczania do szkoły poza miejscem zamieszkania. Albo jeżeli mieszka w domu rodzinnym i wymaga intensywnej opieki.