Kształcenie dzieci w wieku 16 i 17 lat

W przypadku dzieci, które ukończyły 16 lat, warunki otrzymywania zasiłku rodzinnego ulegają zmianie. Dodatkowe warunki dotyczą kształcenia dziecka, na przykład tego, czy dziecko uzyskało kwalifikacje podstawowe.

Czym są kwalifikacje podstawowe?

Kwalifikacje podstawowe to dyplom szkoły średniej HAVO, VWOlub MBO poziom 2. lub wyższy. Dyplom ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe typu BBL (beroepsbegeleidende leerweg) lub BOL (beroepsopleidende leergang) poziom 2. lub wyższy także uznaje się za kwalifikacje podstawowe.

Wybierz sytuację i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do zasiłku rodzinnego.

Dziecko nie uzyskało jeszcze kwalifikacji podstawowych

Jeżeli dziecko nie uzyskało jeszcze kwalifikacji podstawowych, prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje, dopóki dziecko uczęszcza do szkoły w trybie dziennym.

W przypadku gdy dziecko uczęszcza do średniej szkoły zawodowej MBO i korzysta ze zniżki studenckiej na transport publiczny (studentenreisproduct) przyznawanej przez Urząd ds. Realizacji Kształcenia (Dienst Uitvoering Onderwijs, DUO), prawo do zasiłku rodzinnego nie ulega zmianie.

Dziecko uzyskało kwalifikacje podstawowe

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje, jeżeli dziecko uzyskało kwalifikacje podstawowe.

Jeżeli dziecko nie mieszka w domu rodzinnym, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeznaczasz co najmniej 512 euro na kwartał na utrzymanie dziecka.

Jeżeli dziecko uzyskało już kwalifikacje podstawowe, a następnie podejmie dalszą naukę, prawdopodobnie ma możliwość otrzymania dofinansowania do studiów z DUO. Dofinansowanie do studiów (studiefinanciering) to pomoc finansowa mająca na celu pokrycie kosztów związanych z kształceniem.

Dziecko jest zwolnione z obowiązku kształcenia się

Dziecko może być zwolnione z obowiązku kształcenia się, na przykład z następujących powodów:

  • uzyskało dyplom lub certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe i ma indywidualny tryb nauczania albo
  • jest niepełnosprawne lub uczęszcza do szkoły specjalnej, albo
  • zostało zwolnione na podstawie ustawy o obowiązku nauczania

W takim przypadku dziecko nie musi uzyskiwać kwalifikacji podstawowych. Przysługuje Ci wówczas prawo do zasiłku rodzinnego.

Dziecko mieszka poza Holandią

Jeżeli dziecko mieszka poza Holandią, Sociale Verzekeringsbank sprawdza, czy dziecko:

  • uczęszcza do szkoły w trybie dziennym
  • zdobywa dyplom, który daje możliwość wykonywania pracy wymagającej przygotowania zawodowego
  • ukończyło szkołę i uzyskało dyplom lub
  • nie może uczęszczać do szkoły z powodu choroby lub niepełnosprawności

Dziecku może przysługiwać dofinansowanie do studiów

Jeżeli dziecko pobiera naukę w średniej szkole zawodowej (MBO), wyższej szkole zawodowej (HBO) albo na uniwersytecie i ma możliwość otrzymania dofinansowania do studiów, prawo do zasiłku rodzinnego nie ulega zmianie.