Zgłaszanie zmian

Możesz zgłaszać zmiany za pośrednictwem serwisu Moje SVB pod warunkiem, że to do Ciebie jest adresowana poczta z SVB. Jeżeli poczta kierowana jest do Twojego partnera, wówczas to partner może zgłaszać zmiany za pośrednictwem serwisu Moje SVB.

Zaloguj się do serwisu Moje SVB

Zaloguj się na serwisie Moje SVB za pomocą identyfikatora DigiD z weryfikacją przez SMS lub aplikacji DigiD

Jeżeli nie masz identyfikatora DigiD, a mieszkasz w Europie, możesz się zalogować za pomocą środka identyfikacji elektronicznej uznanego na poziomie europejskim.

Zgłoś zmianę na czas

Obowiązkowego zgłaszania zmian należy dokonać w ciągu 4 tygodni. Jeżeli mieszkasz poza Holandią, obowiązuje 6-tygodniowy termin. 

Jeżeli masz nowy numer rachunku bankowego, zamknij stary rachunek dopiero po otrzymaniu świadczenia na nowy. 

Po zakończeniu pamiętaj o wylogowaniu się z serwisu Moje SVB.