Przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną

Serwis Moje SVB umożliwia przesyłanie dokumentów. Można w ten sposób przesłać na przykład zaświadczenie o pozostawaniu przy życiu lub inny dokument. Przed zalogowaniem się przeczytaj poniższe informacje.

Dodawanie załączników jest możliwe jedynie, gdy:

  • załączniki są w formatach: .jpg, .jpeg lub .pdf
  • dodajesz najwyżej 20 załączników
  • całkowita wielkość dodanych załączników nie przekracza 8 MB

Jeżeli dokumenty nie spełniają warunków lub jeśli jest ich więcej, należy je przesłać pocztą.

Następujące oryginalne dokumenty zawsze należy wysyłać pocztą: 

  • akt urodzenia spoza Holandii
  • poświadczenie pozostawania przy życiu opatrzone suchą pieczęcią
  • jeżeli SVB wymaga dostarczenia oryginalnego dokumentu

Czy znasz Steffie.nl? Steffie w prosty sposób wyjaśnia różne codziennie zagadnienia, na przykład jak przesłać dokumenty drogą elektroniczną.

Zaloguj się do serwisu Moje SVB

Możesz się zalogować za pomocą identyfikatora DigiD. 

Jeżeli nie masz identyfikatora DigiD i mieszkasz w Europie, możesz się zalogować za pomocą środka identyfikacji elektronicznej uznanego na poziomie europejskim.

Załącz pliki

Wybierz w menu opcję Załatw samodzielnie , a następnie Przesyłanie dokumentów. Wybierz rodzaj świadczenia i załącz plik. 

Po załączeniu wszystkich plików wyślij je. Możesz zapisać i wydrukować dla siebie ekran z wykazem dokumentów. Po zakończeniu pamiętaj o wylogowaniu z serwisu Moje SVB.