Zmiany, które należy zgłaszać

Jeżeli Twoja sytuacja ulegnie zmianie, na przykład zamieszkasz z kimś albo wyjedziesz za granicę, powiadom o tym Sociale Verzekeringsbank w ciągu 4 tygodni. 

Osoby mieszkające poza Holandią mają obowiązek zgłaszać zmiany w ciągu 6 tygodni. 

Aby uniknąć nałożenia kary, zgłaszaj swoje zmiany na czas. 

Zobacz, jakie zmiany należy zgłaszać zależnie od sytuacji

Następujące zmiany należy zgłaszać w ciągu 4 tygodni do Sociale Verzekeringsbank:

Twoja sytuacja osobista

 • Dziecko zamieszka poza domem rodzinnym
 • Dziecko zamieszka u Ciebie
 • Dziecko zamieszka razem ze swoim partnerem
 • Dziecko zawiera związek małżeński lub zarejestrowany związek partnerski poza Holandią
 • Następują zmiany w zakresie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem
 • Następują zmiany w opiece nad dzieckiem sprawowanej przez rodziców zastępczych
 • Adoptujesz dziecko
 • Będziesz z kimś mieszkać
 • Zamieszka z Tobą inna osoba
 • Ktoś przestaje mieszkać pod Twoim adresem
 • Najmujesz lub wynajmujesz pokój
 • Zawierasz związek małżeński lub zarejestrowany związek partnerski poza Holandią
 • Twój współlokator, który ukończył 27 lat, zakończył naukę (zawodu) poza Holandią 

Następują zmiany w Twoich dochodach

 • Zmienia się wysokość dochodów
 • Masz nowe źródło dochodów
 • Nie masz już dochodów
 • Otrzymujesz rentę rodzinną spoza Holandii

Jeżeli z tytułu świadczenia opieki otrzymujesz zapłatę z indywidualnego budżetu dla osób wymagających opieki PGB (persoonsgebonden budget), uznaje się ją za dochód.

Dochody z własnej działalności gospodarczej lub spoza Holandii

Zmiany dotyczące dochodów z własnej działalności gospodarczej lub pracy w wolnym zawodzie oraz zmiany dotyczące dochodów spoza Holandii należy zawsze zgłaszać w SVB.

Dochody z pracy lub zasiłku

Jeżeli co miesiąc otrzymujesz stałe wynagrodzenie albo zasiłek z Holandii, holenderski Urząd Skarbowy przekaże dane o Twoich dochodach do Sociale Verzekeringsbank. Zmianę dochodów, nie licząc niewielkich okresowych podwyżek, należy niezwłocznie zgłosić w SVB, ponieważ dane, którymi dysponuje Urząd Skarbowy, są co najmniej sprzed 2 miesięcy. Wysokość renty rodzinnej Anw zostanie wówczas przeliczona, co pozwoli uniknąć zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia.

Przeprowadzka poza Holandię

 • Wyprowadzasz się z Holandii
 • Członek rodziny wyprowadza się z Holandii

Niezdolność do pracy

 • Uznano Cię za niezdolnego do pracy
 • Jesteś niezdolny do pracy i podejmujesz zatrudnienie
 • Uznano, że Twoja niezdolność do pracy nie przekracza 45%

Osadzenie w więzieniu, areszcie albo umieszczenie w więziennym zakładzie psychiatrycznym (TBS)

 • Ty lub Twoje dziecko zostajecie osadzeni w więzieniu lub w areszcie albo umieszczeni w więziennym zakładzie psychiatrycznym (TBS).
 • Ty lub Twoje dziecko odmawiacie poddania się nakazowi osadzenia w więzieniu lub w areszcie albo umieszczenia w więziennym zakładzie psychiatrycznym (TBS)

W następujących sytuacjach gmina informuje Sociale Verzekeringsbank o zaistniałych zmianach. Ty nie musisz o nich informować SVB. Pamiętaj natomiast o powiadomieniu gminy na czas o następujących zmianach:

 • Zgon
 • Przeprowadzka na terenie Holandii (dotyczy Ciebie i ewentualnego partnera)
 • Zawarcie związku małżeńskiego w Holandii
 • Zarejestrowanie związku partnerskiego w Holandii

Następujące zmiany należy zgłaszać w ciągu 4 tygodni do Sociale Verzekeringsbank:

 • Sierota zostaje zaadoptowana
 • Sierota ma nowego przedstawiciela
 • Sierota zostaje uznana prawnie przez ojca
 • Sąd ustalił, kto jest ojcem sieroty
 • Sierota otrzymuje świadczenie spoza Holandii
 • Świadczenie spoza Holandii ulega zmianie
 • Sierota otrzymuje inne obywatelstwo
 • Przedstawiciel się przeprowadza
 • Sierota zostaje osadzona w więzieniu lub w areszcie albo umieszczona w więziennym zakładzie psychiatrycznym (TBS)
 • Sierota odmawia poddania się nakazowi osadzenia w więzieniu lub w areszcie albo umieszczenia w więziennym zakładzie psychiatrycznym (TBS)

W przypadku sierot, które ukończyły 16 lat, należy także powiadamiać o następujących zmianach:

 • Sierota zawiera związek małżeński lub zarejestrowany związek partnerski
 • Sierota nie sprawuje już opieki nad inną sierotą i nie przeznacza większości swojego czasu na prowadzenie gospodarstwa domowego
 • Sierota nie pobiera już nauki w trybie dziennym lub naprzemiennym polegającym na połączeniu nauki i praktyki zawodowej. Zmianę tę należy zgłaszać, jeżeli sierota ukończyła 18 lat lub uzyskała kwalifikacje podstawowe
 • Sierota uzyskała kwalifikacje podstawowe. Przez pewien czas była chora albo niepełnosprawna. Obecnie może podjąć w pełni naukę w trybie dziennym lub naprzemiennym, polegającym na połączeniu nauki i praktyki zawodowej

Następujące zmiany należy zgłaszać w ciągu 6 tygodni do Sociale Verzekeringsbank:

Twoja sytuacja osobista

 • Dziecko zamieszka poza domem rodzinnym
 • Dziecko zamieszka u Ciebie
 • Dziecko zamieszka razem ze swoim partnerem
 • Dziecko zawiera związek małżeński lub zarejestrowany związek partnerski
 • Następują zmiany w prawie rodzicielskim wobec dziecka
 • Następują zmiany w opiece nad dzieckiem sprawowanej przez rodziców zastępczych
 • Adoptujesz dziecko
 • Dziecko zmarło (załącz kopię aktu zgonu)
 • Otrzymujesz inne obywatelstwo
 • Zawierasz związek małżeński lub zarejestrowany związek partnerski
 • Będziesz z kimś mieszkać
 • Zamieszka z Tobą inna osoba
 • Ktoś przestaje mieszkać pod Twoim adresem
 • Najmujesz lub wynajmujesz pokój 
 • Ty lub Twoje dziecko przeprowadzacie się
 • Ty lub Twoje dziecko przeprowadzacie się poza Holandię

Następują zmiany w Twoich dochodach

 • Zmienia się wysokość dochodów
 • Masz nowe źródło dochodów
 • Nie masz już dochodów
 • Otrzymujesz rentę rodzinną spoza Holandii

Nie trzeba zgłaszać niewielkich okresowych podwyżek emerytury ani innych świadczeń.

Niezdolność do pracy

 • Uznano Cię za niezdolnego do pracy
 • Jesteś niezdolny do pracy i podejmujesz zatrudnienie
 • Twoja częściowa niezdolność do pracy nie przekracza 45%

Osadzenie w więzieniu, areszcie albo umieszczenie w więziennym zakładzie psychiatrycznym (TBS)

 • Ty lub Twoje dziecko zostajecie osadzeni w więzieniu lub w areszcie albo umieszczeni w więziennym zakładzie psychiatrycznym (TBS).
 • Ty lub Twoje dziecko odmawiacie poddania się nakazowi osadzenia w więzieniu lub w areszcie albo umieszczenia w więziennym zakładzie psychiatrycznym (TBS)

Następujące zmiany należy zgłaszać w ciągu 6 tygodni do Sociale Verzekeringsbank:

 • Sierota się przeprowadza
 • Sierota zmarła (załącz kopię aktu zgonu)
 • Sierota zostaje zaadoptowana
 • Sierota ma nowego przedstawiciela
 • Sierota zostaje uznana prawnie przez ojca
 • Sąd ustalił, kto jest ojcem sieroty
 • Sierota otrzymuje świadczenie spoza Holandii
 • Następują zmiany w świadczeniu otrzymywanym spoza Holandii
 • Sierota otrzymuje inne obywatelstwo
 • Przedstawiciel się przeprowadza
 • Sierota zostaje osadzona w więzieniu lub w areszcie albo umieszczona w więziennym zakładzie psychiatrycznym (TBS)
 • Sierota odmawia poddania się nakazowi osadzenia w więzieniu lub w areszcie albo umieszczenia w więziennym zakładzie psychiatrycznym (TBS)

W przypadku sierot, które ukończyły 16 lat, należy również powiadamiać o następujących zmianach:

 • Sierota zawiera związek małżeński lub zarejestrowany związek partnerski
 • Sierota nie sprawuje już opieki nad inną sierotą i nie przeznacza większości swojego czasu na prowadzenie gospodarstwa domowego
 • Sierota nie pobiera już nauki w trybie dziennym lub naprzemiennym, polegającym na połączeniu nauki i praktyki zawodowej
 • Sierota przez pewien czas była chora albo niepełnosprawna. Obecnie może podjąć w pełni naukę w trybie dziennym lub naprzemiennym, polegającym na połączeniu nauki i praktyki zawodowej

Rozróżnia się cztery sytuacje. Dowiedz się, komu i w jakim terminie należy zgłosić zgon w zależności od sytuacji. 

 1. Osoba zmarła mieszkała w Holandii i zgon nastąpił w Holandii. Nie musisz zgłaszać zgonu w Sociale Verzekeringsbank. Należy jednak powiadomić gminę. Zgłoszenia zwykle dokonuje przedsiębiorca pogrzebowy. 
 2. Osoba zmarła mieszkała w Holandii, a zgon nastąpił poza Holandią. Zawiadom SVB o zgonie w ciągu czterech tygodni. 
 3. Osoba zmarła mieszkała poza Holandią i zgon nastąpił poza Holandią. Zawiadom SVB o zgonie w ciągu sześciu tygodni. 
 4. Osoba zmarła mieszkała poza Holandią, a zgon nastąpił w Holandii. Zawiadom SVB o zgonie w ciągu sześciu tygodni.

Uwaga: nie zwlekaj ze zgłoszeniem zgonu w SVB. Im szybciej dokonasz zgłoszenia, tym szybciej wstrzymana zostanie wypłata świadczeń. Następnie bliscy zmarłego otrzymają pismo informujące o kolejnych krokach.

W jaki sposób należy zgłaszać zmiany?