Wnoszenie zażaleń

Jeżeli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, zadzwoń, by wspólnie z Sociale Verzekeringsbank sprawdzić, czy można od razu rozwiązać zaistniały problem. Zażalenie na decyzję można złożyć za pomocą serwisu Moje SVB. Poniżej znajduje się informacja, jak to zrobić.

Krok 1. Przygotuj swoje zażalenie

Jeżeli napisanie zażalenia miałoby zająć ponad 15 minut, należy je najpierw spisać w oddzielnym dokumencie. Po 15 minutach przebywania na tej samej stronie serwisu Moje SVB zostaniesz bowiem automatycznie wylogowany. 

Zapisz swoje zażalenie jako plik pdf, na przykład za pomocą czytnika PDF albo jako obraz (plik jpg lub jpeg). 

Krok 2. Zaloguj się na serwisie Moje SVB

Zaloguj się za pomocą identyfikatora DigiD. Jeżeli nie masz identyfikatora DigiD, a mieszkasz w Europie, możesz się zalogować za pomocą środka identyfikacji elektronicznej uznanego na poziomie europejskim.

Krok 3. Wpisz swoje zażalenie

Jeżeli Twoje nazwisko jest widoczne na ekranie, jesteś zalogowany. Zakładkę „Składanie zażaleń” (Bezwaar maken) znajdziesz w menu „Załatw samodzielnie” (Zelf regelen). 

Wpisz tekst swojego zażalenia albo wpisz, że załączysz dokument zawierający treść zażalenia. 

Przejdź do ekranu Przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną (Documenten uploaden).

Krok 4. Potwierdzenie otrzymania

Po wysłaniu zażalenia na ekranie pojawi się potwierdzenie otrzymania. Można je zapisać jako plik pdf albo wydrukować. Potrzebny jest do tego czytnik PDF.