U heeft een brief van het CAK of uw zorgverzekeraar gekregen

U heeft een brief van het CAK of uw zorgverzekeraar gekregen. Lees wat u kunt doen.

Welke brief u heeft gekregen

  1. Brief van het CAK

    In de brief van het CAK staat dat u onverzekerd bent. U heeft geen Nederlandse zorgverzekering afgesloten.

  2. Brief van uw zorgverzekeraar

    Uw zorgverzekeraar wil controleren of u verzekerd bent voor de Wlz. Bent u verzekerd voor de Wlz? Dan bent u ook verzekerd voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en moet u een Nederlandse zorgverzekering hebben.