U heeft een brief van het CAK gekregen

U heeft een brief van het CAK gekregen waarin staat dat u onverzekerd bent. Dat wil zeggen dat u geen zorgverzekering heeft.

Als u verzekerd bent voor de Wet langdurige zorg (Wlz), dan bent u ook verzekerd voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Iedereen die verzekerd is voor de Zvw, moet een Nederlandse zorgverzekering hebben.

Wat moet u doen

  1. Sluit een zorgverzekering af

    Sluit binnen 3 maanden een zorgverzekering af. Doet u dit niet? Dan krijgt u een boete van het CAK.

  2. U denkt dat u niet verzekerd bent voor de Wlz

    Denkt u dat u niet verzekerd bent voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? En dat u daarom geen Nederlandse zorgverzekering hoeft af te sluiten? Vraag dan een onderzoek Wlz bij ons aan. Wij stellen vast of u verzekerd bent voor de Wlz.