Wat kost vrijwillig verzekeren als u in Nederland woont of werkt

Als u in Nederland komt wonen of werken, bent u verzekerd voor de AOW. Bent u dan voor het eerst in Nederland verzekerd? Dan kunt u zich vrijwillig verzekeren voor de AOW voor de jaren waarin u geen AOW heeft opgebouwd. Dit heet inkoop AOW. U betaalt voor elk jaar een premie.

Deze premie is een percentage van uw totale inkomen in een jaar. Dit kan inkomen uit Nederland en uit het buitenland zijn. De hoogte van het percentage wordt ieder jaar door de overheid bepaald. Er is een minimum- en een maximumpremie.