Wat is inkomen

De premie voor een vrijwillige verzekering hangt af van uw totale inkomen in Nederland en in het buitenland. Wat wordt gezien als inkomen voor de vrijwillige verzekering? En wat mag u van uw inkomen aftrekken?

Inkomen is onder andere:

 • loon of salaris
 • inkomsten uit werk zonder contract
 • winst uit een eigen bedrijf
 • uitkeringen, zoals een uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet ( Anw), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ( WAO), lijfrente of een vervroegd pensioen
 • het eigenwoningforfait. Dit is een vast bedrag dat bepaald wordt door de waarde van uw eigen woning. De hypotheekrente die u voor uw woning betaalt, trekken we hiervan af

U mag het volgende aftrekken van uw totale inkomen:

 • sociale verzekeringspremies die van uw loon zijn afgehaald
 • premies voor lijfrenten
 • premies voor verzekeringen die uitkeren bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of ongeval
 • giften aan kerken of goede doelen
 • alimentatie aan uw ex-partner
 • sommige ziektekosten

U mag niet al deze kosten helemaal van uw inkomen aftrekken. Hiervoor gelden ongeveer dezelfde regels als bij uw belastingaangifte.

Let op: de premie voor de vrijwillige verzekering kunt u niet van uw inkomen aftrekken.