Kunt u een tegemoetkoming krijgen

U kunt een tegemoetkoming krijgen als:

  • u een ziekte heeft die onder de TSB-regeling valt
  • u ziek bent geworden omdat u met gevaarlijke stoffen heeft gewerkt. Het maakt niet uit of u in loondienst of als zelfstandige zonder personeel werkt of heeft gewerkt
  • u in Nederland werkt of heeft gewerkt
  • uw arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht onder de Nederlandse wet valt
  • u een diagnose van een medisch specialist of bedrijfsarts heeft voor uw ziekte