Wat gaat er van uw remigratie-uitkering af

Krijgt u in het land waar u gaat wonen nog een andere uitkering uit Nederland? Dan trekken wij die af van uw remigratie-uitkering. Ook kan er een premie voor ziektekosten van uw remigratie-uitkering worden afgehaald. Deze premie heet bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet).

Uitkeringen die wij van de remigratie-uitkering aftrekken, zijn:

  • AOW
  • Anw (Algemene nabestaandenwet)
  • WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
  • TW (Toeslagenwet)
  • Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten)
  • WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering)
  • WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen)

Ontvangt u een of meerdere van deze uitkeringen? Dan krijgt u een lagere of soms zelfs geen remigratie-uitkering.

Krijgt u meer of minder uitkering? Dan verandert meestal ook het bedrag van de remigratie-uitkering. Geef dit daarom altijd binnen 6 weken aan ons door.

Krijgt u op kosten van Nederland medische zorg in uw woonland? Dan halen wij de bijdrage voor de Zvw af van uw remigratie-uitkering. Hoe hoog de bijdrage is, hangt af van het land waar u gaat wonen. Daarbij wordt rekening gehouden met de kosten van zorg in dat land.

Voor een aantal landen geldt dat u in Nederland nooit verzekerd kunt zijn tegen ziektekosten. Dan krijgt u van ons een tegemoetkoming zorgverzekering. Dit bedrag krijgt u samen met uw remigratie-uitkering.