Wat gaat er van uw remigratie-uitkering af

Krijgt u in het land waar u gaat wonen nog een andere uitkering uit Nederland? Dan trekken wij die af van uw remigratie-uitkering. Ook kan een premie voor ziektekosten van uw remigratie-uitkering worden afgehaald. Deze premie heet bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).

Uitkeringen die wij van de remigratie-uitkering aftrekken:

  • AOW
  • Algemene nabestaandenwet (Anw)
  • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
  • Toeslagenwet (TW)
  • Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong)
  • Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ)

Ontvangt u een of meer van deze uitkeringen? Dan krijgt u een lagere of soms zelfs geen remigratie-uitkering.

Krijgt u meer of minder uitkering? Dan verandert meestal ook het bedrag van de remigratie-uitkering. Geef dit daarom altijd binnen 6 weken aan ons door.

Krijgt u op kosten van Nederland medische zorg in uw woonland? Dan halen wij de bijdrage voor de Zvw af van uw remigratie-uitkering. Hoe hoog de bijdrage is, hangt af van het land waar u gaat wonen. Daarbij wordt rekening gehouden met de kosten van zorg in dat land.

Voor een aantal landen geldt dat u in Nederland nooit verzekerd kunt zijn tegen ziektekosten. Dan krijgt u van ons een tegemoetkoming zorgverzekering. Dit bedrag krijgt u samen met uw remigratie-uitkering.