Er is iemand overleden

Als iemand is overleden dan stopt de remigratie-uitkering.

Overlijden voor vertrek

Had de overledene een remigratie-uitkering aangevraagd? En overlijdt deze persoon voordat wij de aanvraag hebben afgerond? Dan stoppen wij de aanvraag. Had de overledene een partner? Dan bekijken wij of de partner zelf een remigratie-uitkering kan krijgen.

Overlijden na vertrek

Kreeg de overledene een remigratie-uitkering? Dan kijken we of de overledene alleen was of een partner had.