Er is iemand overleden

Als iemand is overleden dan stopt de remigratie-uitkering.

Overlijden voor vertrek

Had de overledene een remigratie-uitkering aangevraagd? En overlijdt deze persoon voordat wij de aanvraag hebben afgerond? Dan stoppen wij de aanvraag. Had de overledene een partner? Dan bekijken wij of de partner zelf een remigratie-uitkering kan krijgen.

Overlijden na vertrek

Kreeg de overledene een remigratie-uitkering? Dan kijken we of de overledene alleen was of een partner had.

Had de overledene geen partner en woonde er geen kind bij de overledene? Maar was er wel iemand die voor de overledene zorgde? Dan kan deze persoon soms een uitkering krijgen.

Dit is het bedrag dat de overledene eventueel nog tegoed had. Bijvoorbeeld de remigratie-uitkering voor de maand van overlijden. 

De persoon die voor de overledene zorgde, moet deze uitkering wel binnen 6 maanden bij ons aanvragen.

Wij bekijken of de partner van de overledene zelf een remigratie-uitkering kan krijgen. Of misschien ook een Anw-uitkering. Als dat zo is, krijgt de partner van ons hierover een brief.

Had de overledene geen partner, maar woonde er wel een kind bij de overledene? En kreeg de overledene al een remigratie-uitkering voor dit kind? Dan kan het kind iedere maand een bedrag krijgen. Dat kan als het kind niet getrouwd is en jonger is dan 18.

Het bedrag dat het kind dan krijgt, is de helft van de remigratie-uitkering voor een gehuwde. Zijn er meer kinderen jonger dan 18 die bij de overledene woonden? Dan wordt het bedrag over alle kinderen onder de 18 verdeeld.

Als een kind deze uitkering kan krijgen, dan ontvangt het kind van ons hierover een brief.