Wat is internetonderzoek

Bij internetonderzoek zoeken wij naar openbare informatie over een persoon of bedrijf op internet. Hiermee kijken we of iemand zich houdt aan de regels voor het krijgen van bijvoorbeeld het juiste AOW-bedrag of een andere uitkering.

Wanneer doen wij internetonderzoek

Soms zijn er aanwijzingen dat iemand de regels overtreedt. Deze aanwijzingen kunnen op verschillende manieren duidelijk worden. Bijvoorbeeld doordat we onze bestanden met elkaar vergelijken. Of doordat andere organisaties een mogelijke overtreding van de regels melden. Met een aanvullend internetonderzoek kijken we dan of er reden is om verder onderzoek te doen.

Als we denken dat iemand zich niet aan de regels houdt, kan een uitgebreider onderzoek volgen. We doen alleen onderzoek als dit echt nodig is. Zo kunnen we bepalen of u het juiste bedrag ontvangt. De reden waarom we een internetonderzoek doen, slaan we altijd op in onze administratie.

Welke persoonsgegevens zoeken wij op internet

Persoonsgegevens die we zoeken kunnen zijn:

  • identiteit, zoals naam, woonplaats of geboortedatum
  • met wie u woont of samenleeft
  • waar u woont
  • inkomen
  • bezit

We verzamelen deze gegevens zodat we zeker weten dat u krijgt waar u recht op heeft.

Extra onderzoek

We nemen nooit een beslissing door alleen internetonderzoek. We doen altijd extra onderzoek. Zo controleren we of de openbare gegevens die we op internet hebben gevonden, kloppen.

Wanneer wordt u geïnformeerd

Is het onderzoek afgerond en wordt een beslissing genomen? Dan laten we u weten wat de uitkomst van het onderzoek is. U kunt altijd bezwaar maken tegen de beslissing.