Zorgovereenkomst met een zorginstelling

Deze zorgovereenkomst gebruikt u als u een overeenkomst afsluit met een zorginstelling. De zorgverlener is niet bij u in dienst.

Kies een onderwerp en lees meer over deze zorgovereenkomst. Of download de zorgovereenkomst.

Gebruik het wijzigingsformulier ‘Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling’ om de zorgovereenkomst te stoppen. Ook is het belangrijk dat u de zorginstelling schriftelijk laat weten wanneer de zorgovereenkomst stopt en wat de reden is.

Opzegtermijn

De opzegtermijn is 1 maand als u de overeenkomst stopt. Een kortere of langere opzegtermijn is ook mogelijk. Bespreek dit samen met de zorginstelling voordat u de overeenkomst afsluit. 

Vervangingsovereenkomst

Heeft u een vervangingsovereenkomst afgesloten omdat uw vaste zorgverlener ziek is? Dan stopt deze overeenkomst wanneer de zieke zorgverlener beter wordt gemeld.

Transitievergoeding

Bij een zorgovereenkomst met een instelling kan de zorgverlener geen transitievergoeding krijgen.

Eenmalige uitkering

Bij een zorgovereenkomst met een instelling kan de zorgverlener geen eenmalige uitkering krijgen.

U betaalt als budgethouder geen werkgeverslasten als u een zorgovereenkomst met een zorginstelling afsluit. Hierdoor is de zorgverlener vanuit het Persoonsgebonden budget (PGB) niet verzekerd tegen werkloosheid (WW), langdurige ziekte (ZW), arbeidsongeschiktheid (WIA) of tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof (WAZO).

Werkt uw zorgverlener via een zorginstelling? Dan doen wij geen salarisadministratie.

U hoeft niet het minimumloon te betalen.

Gaat u met vakantie? Dan hoeft u de vergoeding niet door te betalen. Wilt u de maandbetaling tijdelijk stoppen? Dan kunt u dat bij ons aanvragen.

Vraag de tijdelijke stopzetting telefonisch aan via 030 264 82 00. Doe dit 4 weken voordat u de betalingen wilt stopzetten. Betalingen kunnen niet meer worden teruggedraaid.

Gaat uw zorgverlener met vakantie? Dan moet de zorginstelling een vervanger regelen.

U hoeft niet door te geven dat uw zorgverlener ziek is. De zorginstelling zorgt voor vervanging. De zorginstelling is verplicht om dit te regelen.

Er wordt geen pensioen opgebouwd vanuit het Persoonsgebonden budget (PGB).