Wet open overheid

U heeft recht op informatie van de overheid. Dit is geregeld in de Wet open overheid (Woo). Deze wet regelt dat de overheid belangrijke documenten openbaar maakt. En dat u deze informatie kunt inzien. U kunt informatie bij ons opvragen met een Woo-verzoek. Wij maken de informatie dan openbaar, behalve als er een reden is waarom dit niet kan.

Hoe snel krijgt u een reactie

U ontvangt binnen 4 weken een reactie op uw verzoek. Soms kan deze periode nog met 2 weken worden verlengd. 

Duurt het langer? Dan laten wij u dit schriftelijk weten voordat de eerste 4 weken voorbij zijn. Wij laten u ook weten waarom het langer duurt.

Als wij nog vragen hebben over uw verzoek, dan nemen wij binnen 2 weken na ontvangst van het verzoek contact met u op.

Hoe vraagt u een Woo-verzoek aan

Vul de vragen van het formulier in. Heeft u alles ingevuld? Dan krijgt u een keuze. U kunt het formulier direct online versturen. Of u print het formulier en verstuurt het per post.

Wordt geladen

Uw verzoek per brief

Wilt u geen gebruik maken van het formulier? Dan kunt u uw Woo-verzoek per brief sturen naar:

Sociale Verzekeringsbank
Ter attentie van Bedrijfsjuridische Dienst
Van Heuven Goedhartlaan 1
1181 KJ Amstelveen

Woo-verzoeken via e-mail, fax, Mijn SVB of via sociale media worden niet in behandeling genomen. Hetzelfde geldt voor bezwaarschriften en ingebrekestellingen die over een Woo-verzoek gaan.

Meer over de Woo

Meer informatie over de Woo en het Woo-verzoek vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u nog vragen

Neem voor vragen contact met ons op via woocontact@svb.nl. Uw vragen worden door onze Woo-contactpersoon beantwoord. Dit e-mailadres is niet bedoeld om een Woo-verzoek op te sturen.