Een overbruggingsuitkering aanvragen

Uiterlijk 4 maanden voor uw AOW-leeftijd ontvangt u een brief over de overbruggingsuitkering (OBR). Heeft u een Berichtenbox? Dan komt de brief in uw Berichtenbox.

Als u geen brief heeft ontvangen

Heeft u geen brief ontvangen en denkt u dat u wel een OBR kunt krijgen? U kunt altijd een OBR aanvragen via Mijn SVB. Of vul een paar vragen in en kijk zelf of u een OBR kunt krijgen. 

Vraag aan via Mijn SVB

Vraag de OBR altijd aan vóór uw AOW-leeftijd. U kunt aanvragen via Mijn SVB. Log in met uw DigiD. 

Heeft u geen DigiD? En woont u in Europa? Dan kunt u inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.