Wat is kinderbijslag

U krijgt ieder kwartaal kinderbijslag voor uw kind. Hiermee kunt u een deel van de kosten voor uw kind betalen. De kinderbijslag stopt als uw kind 18 jaar wordt. Soms stopt de kinderbijslag eerder. Bijvoorbeeld als uw kind stopt met school. U kunt alleen kinderbijslag krijgen als u verzekerd bent.