Kinderbijslag in het kort

Kinderbijslag is een bedrag waarmee u een deel van de kosten voor uw kind kunt betalen.

Met de knop Verder gaat u steeds naar de volgende stap van de uitleg.

Voor welke kinderen krijgt u kinderbijslag

U kunt kinderbijslag krijgen voor een:

 • eigen kind
 • kind van een partner of ex-partner
 • pleegkind
 • kind waarvoor u zorgt alsof het uw eigen kind is

De kinderbijslag per leeftijd

De hoogte van de kinderbijslag verandert een paar keer. Ook veranderen de regels. 

Wat er precies verandert, hangt af van de leeftijd van uw kind.

Uw kind is geboren

Dan krijgt u € 279,49 kinderbijslag per kwartaal. U krijgt de kinderbijslag altijd als het kwartaal is afgelopen.

Voorbeeld

 • Uw kind is op 20 juni geboren
 • U krijgt kinderbijslag vanaf het 3e kwartaal 
 • De eerste betaling is begin oktober

Uw kind is 3 jaar en heeft intensieve zorg nodig

Heeft uw kind intensieve zorg nodig? Bijvoorbeeld omdat uw kind gehandicapt of ernstig ziek is? Dan kunt u misschien dubbele kinderbijslag krijgen. 

Dat kan als uw kind:

 • 3 jaar of ouder is
 • thuis woont
 • een advies heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Uw kind is 6 jaar

De kinderbijslag gaat omhoog. 

U krijgt € 339,38 per kwartaal.

Uw kind is 12 jaar

De kinderbijslag gaat nog een laatste keer omhoog. 

U krijgt € 399,27 per kwartaal.

Uw kind is 16 jaar

Dan wordt gekeken of uw kind een opleiding volgt. Deze opleiding moet een startkwalificatie opleveren. Dit is een diploma van havo, vwo of mbo niveau 2 of hoger.

U krijgt kinderbijslag als:

 • uw kind bezig is een startkwalificatie te halen
 • al een startkwalificatie heeft
 • door ziekte of handicap geen opleiding kan volgen (uw kind is vrijgesteld)

Uw kind is 18 jaar

Dan stopt de kinderbijslag altijd.

Maar misschien krijgt uw kind dan nog wel:

 • studiefinanciering van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
 • tegemoetkoming scholieren van DUO
 • zorgtoeslag van de Belastingdienst

Hoe kunt u aanvragen

Soms moet u kinderbijslag aanvragen. En soms gaat het helemaal vanzelf. Dit hangt af van uw situatie.

Beantwoord een paar vragen en lees hoe u kunt aanvragen.