Wanneer stopt de kinderbijslag

De kinderbijslag stopt als uw kind 18 jaar wordt. Wanneer u de laatste keer kinderbijslag krijgt, hangt af van de geboortedatum van uw kind.

Soms stopt uw kinderbijslag eerder

Lees wanneer de kinderbijslag eerder stopt.

Is uw kind 16 of 17 jaar? En stopt uw kind met school? Dan stopt uw kinderbijslag meestal.

De ouder bij wie het kind woont, krijgt de kinderbijslag. Dat betekent dat de kinderbijslag voor u stopt. Heeft u co-ouderschap? Spreek dan samen af hoe u de betaling van de kinderbijslag verdeelt. Maakt u geen afspraak? Dan krijgt ieder de helft van de kinderbijslag.

Woont uw kind niet thuis? Dan kijken wij hoeveel u uitgeeft aan het onderhoud van uw kind. Dit noemen wij onderhoudskosten. Betaalt u minder dan € 512? Dan stopt de kinderbijslag.

De kinderbijslag stopt in het kwartaal na het overlijden. U ontvangt hierover een brief. Krijgt u voor meer kinderen kinderbijslag? Dan staat in de brief ook het nieuwe bedrag dat u krijgt. 

U hoeft een overlijden in Nederland niet aan ons door te geven. Wij krijgen dit door van de gemeente. Is uw kind buiten Nederland overleden? Geef dit dan aan ons door.

De kinderbijslag stopt meestal als u buiten Nederland gaat wonen of werken.