Aanvragen van dubbele kinderbijslag gaat veranderen

Op 12 maart 2024 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Vereenvoudiging verkrijgen dubbele kinderbijslag bij intensieve zorgbehoefte. 

Krijgt een kind vanaf 1 juli 2024 een Wlz-indicatie? En voldoet het kind aan de voorwaarden? Dan krijgen de ouders vanzelf dubbele kinderbijslag. Ook wordt het voor alle ouders mogelijk dubbele kinderbijslag met maximaal een halfjaar terugwerkende kracht te krijgen.

Voor wie is dubbele kinderbijslag

Ouders met een thuiswonend kind dat intensieve zorg nodig heeft kunnen dubbele kinderbijslag krijgen als het kind 3 jaar of ouder is, maar nog geen 18 jaar. Zij geven hun kind extra zorg en maken meer kosten. De dubbele kinderbijslag ondersteunt deze ouders daarbij.

Hoe gaat het nu

Ouders moeten nu zelf dubbele kinderbijslag bij ons aanvragen. Na ontvangst van de aanvraag vragen wij advies aan het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt of het kind intensieve zorg nodig heeft en geeft ons hierover advies. 

Veel ouders vinden deze manier van aanvragen belastend en stoppen met de aanvraag. Daardoor ontvangen ze geen dubbele kinderbijslag. 

Er zijn ook ouders die de regeling dubbele kinderbijslag niet kennen waardoor ze niet of veel later aanvragen. Doordat dubbele kinderbijslag niet met terugwerkende kracht kan worden toegekend, lopen ze een deel mis.

Wat verandert er per 1 juli 2024

Ouders die een thuiswonend kind hebben dat 3 jaar of ouder is, maar nog geen 18 jaar, ontvangen per 1 juli 2024 vanzelf dubbele kinderbijslag als het kind een Wlz-indicatie heeft. Zij hoeven niet zelf aan te vragen. Ook wordt het mogelijk om dubbele kinderbijslag met terugwerkende kracht te krijgen. Dit kan tot maximaal een halfjaar. 

Voor ouders van wie het kind geen Wlz-indicatie heeft en zelf dubbele kinderbijslag moeten aanvragen, geldt de terugwerkende kracht ook. Vragen ouders de dubbele kinderbijslag niet op tijd aan? Dan wordt de periode dat zij geld mislopen beperkt. De terugwerkende kracht geldt voor aanvragen die vanaf 1 juli 2024 worden gedaan.