Wat is het eenmalige bedrag

Het eenmalige bedrag is voor Nederlandse ouderen van Surinaamse herkomst die voor of op 25 november 1975 naar Nederland kwamen.

Een deel van deze ouderen verwachtte dat hun jaren in Suriname meetelden voor de AOW-opbouw, omdat Suriname toen nog deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar deze jaren tellen niet mee. Hierdoor krijgen zij een lagere AOW.

Gebaar van erkenning

Het kabinet wil een gebaar van erkenning maken voor het leed en het onrecht dat deze mensen kunnen ervaren. Zij krijgen daarom eenmalig een bedrag van € 5.000. Iedereen die aan de voorwaarden voldoet krijgt hetzelfde bedrag.